×

Genade regeert (7)

Onderstaande tekst is vertaald met toestemming van Crossway. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade...

Drie gevaren van een succesvol vaccin

De voordelen van een vaccin tegen COVID-19 zijn duidelijk en overvloedig. Echter zitten er ook gevaren aan een succesvol vaccin. Het zou ons ervan kunnen weerhouden door Gods goedheid tot berouw te komen, het zou onze hoogmoed kunnen voeden, zodat we nalaten God te danken, het zou ons een vals gevoel van zekerheid voor de toekomst kunnen geven.

3 gevaren van een succesvol vaccin

Leven in het nieuwe normaal

Wat betekent het om, na Pasen, te leven in het nieuwe normaal van een heilig leven? Hoe overwinnen we de zonde? Jacob de Jong laat zien hoe Paulus in 1 Korinthe 5 wijst op Christus, het Paaslam, als de grote Schoonmaker.

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Nieuwste artikelen

Racisme

Bijbels tegengif tegen racisme (2)

Helaas komen raciale vooroordelen en conflicten in kerken nog veelvuldig voor. Hoe kunnen we deze raciale spanning tussen gelovigen opheffen? Ronald Kalifungwa zet in dit artikel uiteen wat Paulus hierover zegt in Kolossenzen 3 en hoe wij dat in praktijk kunnen brengen.

Volkomen zalig maken

Volkomen zalig maken (8)

Het hart van Christus is door de tijd heen een blijvende realiteit. Zijn hart klopte niet alleen voor zijn volk toen Hij op aarde was, dat doet het nog steeds nu Hij in de hemel is.

Genade regeert (7)

Onderstaande tekst is vertaald met toestemming van Crossway. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade...

Racisme

Bijbels tegengif tegen racisme (1)

In veel delen van de wereld heeft racisme mensen en landen onnoemelijk veel schade berokkend. Het heeft haat gezaaid, het zelfvertrouwen en zelfbeeld van veel mensen kapotgemaakt. Het heeft tot geweld, tot genocide en etnische zuivering geleid en het heeft hele naties uit elkaar gedreven. Welke vorm racisme ook aanneemt, de mens die naar het evenbeeld van God is geschapen, wordt naar beneden gehaald, beschadigd en tenietgedaan, en de God Die hem heeft geschapen wordt beledigd. Maar er is een Bijbels tegengif.

Beslist niet uitwerpen

Beslist niet uitwerpen (6)

Zondaars kunnen talloze redenen bedenken waarom Jezus hen zou uitwerpen. Misschien zijn het niet zozeer de zonden als wel het lijden dat sommigen van ons ertoe brengt de vasthoudendheid van het hart van Christus in twijfel te trekken. Maar Hij zegt dat degenen die bij Hem komen nooit worden uitgeworpen. Niet wat het leven ons brengt, maar aan wie we toebehoren bepaalt Christus’ hart van liefde voor ons.

Laden
Meer artikelen