×
Volkomen zalig maken

Volkomen zalig maken (8)

Het hart van Christus is door de tijd heen een blijvende realiteit. Zijn hart klopte niet alleen voor zijn volk toen Hij op aarde was, dat doet het nog steeds nu Hij in de hemel is.

Drie gevaren van een succesvol vaccin

De voordelen van een vaccin tegen COVID-19 zijn duidelijk en overvloedig. Echter zitten er ook gevaren aan een succesvol vaccin. Het zou ons ervan kunnen weerhouden door Gods goedheid tot berouw te komen, het zou onze hoogmoed kunnen voeden, zodat we nalaten God te danken, het zou ons een vals gevoel van zekerheid voor de toekomst kunnen geven.

3 gevaren van een succesvol vaccin

Waarom ik niet met Richard Rohr mee stroom

De bestseller ‘De goddelijke dans’ van Richard Rohr gaat volgens Fred Sanders niet over de Drie-eenheid. Het is een boek over een alternatieve spiritualiteit van ‘de stroom’ die verbonden is aan een metafysica die weigert om een verschil tussen God en de wereld te zien.

Leven in het nieuwe normaal

Wat betekent het om, na Pasen, te leven in het nieuwe normaal van een heilig leven? Hoe overwinnen we de zonde? Jacob de Jong laat zien hoe Paulus in 1 Korinthe 5 wijst op Christus, het Paaslam, als de grote Schoonmaker.

Meest gelezen

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Nieuwste artikelen

Volkomen zalig maken

Volkomen zalig maken (8)

Het hart van Christus is door de tijd heen een blijvende realiteit. Zijn hart klopte niet alleen voor zijn volk toen Hij op aarde was, dat doet het nog steeds nu Hij in de hemel is.

Genade regeert (7)

Onderstaande tekst is vertaald met toestemming van Crossway. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade...

Racisme

Bijbels tegengif tegen racisme (1)

In veel delen van de wereld heeft racisme mensen en landen onnoemelijk veel schade berokkend. Het heeft haat gezaaid, het zelfvertrouwen en zelfbeeld van veel mensen kapotgemaakt. Het heeft tot geweld, tot genocide en etnische zuivering geleid en het heeft hele naties uit elkaar gedreven. Welke vorm racisme ook aanneemt, de mens die naar het evenbeeld van God is geschapen, wordt naar beneden gehaald, beschadigd en tenietgedaan, en de God Die hem heeft geschapen wordt beledigd. Maar er is een Bijbels tegengif.

Beslist niet uitwerpen

Beslist niet uitwerpen (6)

Zondaars kunnen talloze redenen bedenken waarom Jezus hen zou uitwerpen. Misschien zijn het niet zozeer de zonden als wel het lijden dat sommigen van ons ertoe brengt de vasthoudendheid van het hart van Christus in twijfel te trekken. Maar Hij zegt dat degenen die bij Hem komen nooit worden uitgeworpen. Niet wat het leven ons brengt, maar aan wie we toebehoren bepaalt Christus’ hart van liefde voor ons.

Met zwakheid omvangen

Met zwakheid omvangen (5)

Wanneer een zondaar tot Jezus komt, zal Hij zachtmoedig met hem omgaan. Hij kan niet anders. Omdat Hijzelf ook met zwakheid omvangen is. Maar in tegenstelling tot ons is Hij zondeloos zwak. Hoe groter de beproevingen die we moeten doormaken, hoe dieper we dan ook afdalen in het hart van Christus. 

Dichterbij komen

Dichterbij komen (4)

We denken wellicht dat Jezus bij ons is als het goed met ons gaat. De Hebreeënbriefschrijver zegt echter het tegendeel. Jezus heeft medelijden met ons als we zwak zijn. Al onze beproevingen heeft Hij in het verleden zelf al doorstaan en worden nu, in het heden, door hem meegedragen. Maar Hij komt nog dichterbij...

De vreugde die in Hem in het vooruitzicht was gesteld

De vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld (3)

Christus raakt niet in verwarring en of gefrustreerd als we tot Hem komen met verdriet en nood en leegte voor nieuwe vergeving, voor vernieuwde vrijspraak. Dat wil Hij juist graag en dat is precies waar Hij voor gekomen is en het kruis heeft verdragen. We hebben de neiging om te denken dat wanneer we Jezus benaderen voor hulp en barmhartigheid in onze nood en te midden van onze zonden, we op de een of andere manier afbreuk doen aan Hem. Maar het hart van Christus kan niet leger worden, alleen maar voller. Hij is verheugd als je put uit de rijkdom van Zijn verzoeningswerk.

Laden
Meer artikelen