×

Genade regeert (7)

Onderstaande tekst is vertaald met toestemming van Crossway. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade...

Drie gevaren van een succesvol vaccin

De voordelen van een vaccin tegen COVID-19 zijn duidelijk en overvloedig. Echter zitten er ook gevaren aan een succesvol vaccin. Het zou ons ervan kunnen weerhouden door Gods goedheid tot berouw te komen, het zou onze hoogmoed kunnen voeden, zodat we nalaten God te danken, het zou ons een vals gevoel van zekerheid voor de toekomst kunnen geven.

3 gevaren van een succesvol vaccin

Leven in het nieuwe normaal

Wat betekent het om, na Pasen, te leven in het nieuwe normaal van een heilig leven? Hoe overwinnen we de zonde? Jacob de Jong laat zien hoe Paulus in 1 Korinthe 5 wijst op Christus, het Paaslam, als de grote Schoonmaker.

Meest gelezen

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Nieuwste artikelen

Kerk heeft bekering nodig van consumentisme

De coronatijd heeft in veel kerken en christenen een tendens van ‘consumentisme’ zichtbaar gemaakt. Bert Noteboom, voorganger in Almere, doet een oproep om terug te keren tot het Woord en trouw en getuigend Jezus Christus te volgen in je lokale gemeente.

Het Evangelie centraal stellen en met kracht verkondigen

Jezus’ kruis en opstanding zijn de kern waar de hele Bijbel om draait. Dit boek beschrijft niet alleen wat er is gebeurd, maar vooral wat de betekenis van kruis en opstanding is. Jezus’ kruis en opstanding zouden ongelofelijk zijn wanneer God ze niet Zelf had geopenbaard. Een God Die leeft, sterft en weer leeft. Een God Die in toorn tegenover ons staat en toch van ons houdt. Een kruis waaraan de straf wordt voltrokken door God en gedragen door God. Wie ermee opgegroeid is zou vergeten hoe bijzonder het is. Daarom wil D.A. Carson er in dit boek de nodige aandacht voor vragen.

Racisme

Bijbels tegengif tegen racisme (2)

Helaas komen raciale vooroordelen en conflicten in kerken nog veelvuldig voor. Hoe kunnen we deze raciale spanning tussen gelovigen opheffen? Ronald Kalifungwa zet in dit artikel uiteen wat Paulus hierover zegt in Kolossenzen 3 en hoe wij dat in praktijk kunnen brengen.

Volkomen zalig maken

Volkomen zalig maken (8)

Het hart van Christus is door de tijd heen een blijvende realiteit. Zijn hart klopte niet alleen voor zijn volk toen Hij op aarde was, dat doet het nog steeds nu Hij in de hemel is.

Laden
Meer artikelen