×
De vreugde die in Hem in het vooruitzicht was gesteld

De vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld (3)

Christus raakt niet in verwarring en of gefrustreerd als we tot Hem komen met verdriet en nood en leegte voor nieuwe vergeving, voor vernieuwde vrijspraak. Dat wil Hij juist graag en dat is precies waar Hij voor gekomen is en het kruis heeft verdragen. We hebben de neiging om te denken dat wanneer we Jezus benaderen voor hulp en barmhartigheid in onze nood en te midden van onze zonden, we op de een of andere manier afbreuk doen aan Hem. Maar het hart van Christus kan niet leger worden, alleen maar voller. Hij is verheugd als je put uit de rijkdom van Zijn verzoeningswerk.

Waarom ik niet met Richard Rohr mee stroom

De bestseller ‘De goddelijke dans’ van Richard Rohr gaat volgens Fred Sanders niet over de Drie-eenheid. Het is een boek over een alternatieve spiritualiteit van ‘de stroom’ die verbonden is aan een metafysica die weigert om een verschil tussen God en de wereld te zien.

In memoriam – Dr. J.I. Packer

Op 17 juli overleed James Innell Packer, een van de meest invloedrijke theologen van de afgelopen honderd jaar. Geboren in Engeland, groeide hij in Amerika uit tot een van de grote leiders van de wereldwijde evangelicale beweging. Het was zijn verlangen om het katholieke geloof van de kerk der eeuwen door te geven. Hij bleef het liefst dicht bij de kern, het evangelie van de gestorven en opgestane Jezus Christus, wat hij als geen ander kon vertolken en samenvatten. Zo was hij profetisch, vanuit het centrum. Zijn belangrijkste werk is Knowing God.

Leven in het nieuwe normaal

Wat betekent het om, na Pasen, te leven in het nieuwe normaal van een heilig leven? Hoe overwinnen we de zonde? Jacob de Jong laat zien hoe Paulus in 1 Korinthe 5 wijst op Christus, het Paaslam, als de grote Schoonmaker.

Meest gelezen

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Nieuwste artikelen

De vreugde die in Hem in het vooruitzicht was gesteld

De vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld (3)

Christus raakt niet in verwarring en of gefrustreerd als we tot Hem komen met verdriet en nood en leegte voor nieuwe vergeving, voor vernieuwde vrijspraak. Dat wil Hij juist graag en dat is precies waar Hij voor gekomen is en het kruis heeft verdragen. We hebben de neiging om te denken dat wanneer we Jezus benaderen voor hulp en barmhartigheid in onze nood en te midden van onze zonden, we op de een of andere manier afbreuk doen aan Hem. Maar het hart van Christus kan niet leger worden, alleen maar voller. Hij is verheugd als je put uit de rijkdom van Zijn verzoeningswerk.

De aanraking van ontferming

De aanraking van ontferming (2)

Jezus is de reinste persoon die ooit op deze aarde heeft rondgelopen. Toen Hij de onreine mensen ontmoette, raakte Hij hen aan. Met Zijn aanraking van ontferming. Hij werd daardoor niet onrein. De zondaar werd juist rein. Hij raakte niet alleen toen onreine mensen aan. Dit doet Hij nog steeds, ook al is Hij in de hemel, namelijk door Zijn Geest.

3 gevaren van een succesvol vaccin

Drie gevaren van een succesvol vaccin

De voordelen van een vaccin tegen COVID-19 zijn duidelijk en overvloedig. Echter zitten er ook gevaren aan een succesvol vaccin. Het zou ons ervan kunnen weerhouden door Gods goedheid tot berouw te komen, het zou onze hoogmoed kunnen voeden, zodat we nalaten God te danken, het zou ons een vals gevoel van zekerheid voor de toekomst kunnen geven.

Erfgenamen

Erfgenamen (30)

Vandaag delen we voor het laatst een overdenking uit de gelijkenis van de verloren zoon. We zagen twee zonen, beiden op hun eigen manier gericht op het doen van hun eigen wil. Daar is volgens Romeinen 8 maar een remedie voor, de Geest van God. Wie door die Geest wordt geleid, wordt kind en erfgenaam van God.

Piper, Mohler en de Amerikaanse verkiezingen

Piper, Mohler en de Amerikaanse kandidaten

Vandaag is het Election Day in Amerika en brengen miljoenen Amerikanen hun stem uit. Wordt het Biden of Trump? De afgelopen tijd is er veel over gepraat en geschreven, ook in christelijke kring. Twee bekende Amerikaanse christenen, Albert Mohler en John Piper, hebben zich op verschillende manieren uitgesproken over de kandidaten in de verkiezingsstrijd. Omdat hierin  zaken aan de orde komen die in iedere democratische samenleving kunnen spelen, deelt Kees van Kralingen enkele reflecties hierop.

Altijd bij mij

Altijd bij mij (29)

David belijdt in psalm 23 hoe hij houvast vindt in de Heer die hem nabij is als een herder. Dat geldt voor alle kinderen van het verbond, dat ze altijd bij de Vader zijn. Dan hoef je geen gevaar te vrezen. Kan dat dan? En geldt dat ook voor afgedwaalde zonen?

Laden
Meer artikelen