9-10 oktober 2023: conferentie 'Het Evangelie in een seculiere tijd'

×

Bijbels tegengif tegen racisme (2)

Helaas komen raciale vooroordelen en conflicten in kerken nog veelvuldig voor. Hoe kunnen we deze raciale spanning tussen gelovigen opheffen? Ronald Kalifungwa zet in dit artikel uiteen wat Paulus hierover zegt in Kolossenzen 3 en hoe wij dat in praktijk kunnen brengen.

Racisme

Bijbels tegengif tegen racisme (1)

In veel delen van de wereld heeft racisme mensen en landen onnoemelijk veel schade berokkend. Het heeft haat gezaaid, het zelfvertrouwen en zelfbeeld van veel mensen kapotgemaakt. Het heeft tot geweld, tot genocide en etnische zuivering geleid en het heeft hele naties uit elkaar gedreven. Welke vorm racisme ook aanneemt, de mens die naar het evenbeeld van God is geschapen, wordt naar beneden gehaald, beschadigd en tenietgedaan, en de God Die hem heeft geschapen wordt beledigd. Maar er is een Bijbels tegengif.

Racisme

Leven in het nieuwe normaal

Wat betekent het om, na Pasen, te leven in het nieuwe normaal van een heilig leven? Hoe overwinnen we de zonde? Jacob de Jong laat zien hoe Paulus in 1 Korinthe 5 wijst op Christus, het Paaslam, als de grote Schoonmaker.

Angst voor de dood

Ons besef van schuld is nooit sterker dan wanneer we aan de dood denken. De moderne cultuur biedt ons weinig om daar mee om te gaan, het christelijk geloof heeft daarentegen verbazingwekkende middelen voor ons beschikbaar.

Meer bijdragen

Sorteren op:
Laad meer
Laden