×
Over TGC Nederland & Vlaanderen

TGC Nederland & Vlaanderen richt zich op de vernieuwende doorwerking van het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, Heer van hemel en aarde, in kerk en maatschappij in Nederland en Vlaanderen

Het evangelie is een kracht van God tot behoud (Rom. 1). Iedere generatie loopt echter het risico om het juiste zicht op het evangelie kwijt te raken. Verzoekingen, afleidingen, verkeerde leerstellingen, afgoden – er is zoveel dat ons geloof kan schaden. Maar als de kerk wil bloeien, moeten we duidelijk zijn over het evangelie, over wat het is en wat het betekent voor alle terreinen van het leven. Dat is waarom The Gospel Coalition (TGC) bestaat.

We verlangen dat in onze samenleving het evangelie van Jezus Christus krachtig verkondigd wordt in woorden en daden. Want waar Jezus Christus verkondigd wordt en Gods Geest werkt, worden mensen gered van de vernietigende kracht van de zonde en stellen mensen hun leven in dienst van God om Zijn onvoorwaardelijke liefde handen en voeten te geven.

Wat is het evangelie?

Meer

Basisdocumenten

De Gospel Coalition is een groep voorgangers en kerken in de traditie van de Reformatie die  het evangelie van Jezus Christus centraal willen stellen in alle activiteiten. De basisdocumenten van de Gospel Coalition geven de overtuigingen, missie en doelstellingen van de organisatie weer. Deze documenten zijn meer dan alleen maar een geloofsbelijdenis omdat zij de activiteiten van de Gospel Coalition beïnvloeden en bepalen. Zij weerspiegelen het hartstochtelijk nagestreefde doel van de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus, de vermeerdering van zijn discipelen, en het vasthouden aan de Bijbelse waarheid als norm in de kerk.

In Don Carsons artikel, The Gospel Coalition is een coalitie, verklaart hij dat we geen monolithische organisatie zijn maar een coalitie. Wat ons samenbindt is onze gezamenlijke toewijding aan het evangelie van Jezus Christus zoals dat is verwoord in onze basisdocumenten: onze geloofsbelijdenis en onze theologische visie voor de evangeliebediening.

Meer

Bestuur en Raad van Advies en Aanbeveling

Het bestuur van TGC Nederland & Vlaanderen vormt samen met de Raad van Advies en Aanbeveling een evangeliecentrische gemeenschap, samengesteld uit voorgangers, theologen en kerkelijk en missionair actieve personen uit diverse denominaties in Nederland. Zij geven richting en leiding aan TGC Nederland & Vlaanderen. Zij vergaderen jaarlijks enkele malen voor onderlinge ontmoeting, discussie, planning, het afleggen van verantwoording en gebed ten opzichte van het evangelie van onze Heer Jezus. Bestuur en leden van de Raad bezinnen zich op goede en nieuwe manieren om de visie op Evangelie en Evangeliebediening zoals verwoord in de basisdocumenten in onze Nederlandse en Belgische context vorm te geven en uit te dragen en dragen waar mogelijk bij aan de uitvoering hiervan. Zij mobiliseren anderen in hun netwerk om hun talenten in te zetten voor het uitdragen van de visie en realiseren van de missie van TGC Nederland & Vlaanderen.

Meer