×

Genade regeert (7)

Onderstaande tekst is vertaald met toestemming van Crossway. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere (Rom. 5:20 – 21). Het gewicht van de goddelijke toorn die hen die buiten Christus zijn te wachten staat, kunnen we nauwelijks bevatten. Al even onpeilbaar is de goddelijke zachtmoedigheid die nu al rust op hen die in Christus zijn....

Beslist niet uitwerpen (6)

Zondaars kunnen talloze redenen bedenken waarom Jezus hen zou uitwerpen. Misschien zijn het niet zozeer de zonden als wel het lijden dat sommigen van ons ertoe brengt de vasthoudendheid van het hart van Christus in twijfel te trekken. Maar Hij zegt dat degenen die bij Hem komen nooit worden uitgeworpen. Niet wat het leven ons brengt, maar aan wie we toebehoren bepaalt Christus’ hart van liefde voor ons.

Beslist niet uitwerpen

Met zwakheid omvangen (5)

Wanneer een zondaar tot Jezus komt, zal Hij zachtmoedig met hem omgaan. Hij kan niet anders. Omdat Hijzelf ook met zwakheid omvangen is. Maar in tegenstelling tot ons is Hij zondeloos zwak. Hoe groter de beproevingen die we moeten doormaken, hoe dieper we dan ook afdalen in het hart van Christus. 

Met zwakheid omvangen

Dichterbij komen (4)

We denken wellicht dat Jezus bij ons is als het goed met ons gaat. De Hebreeënbriefschrijver zegt echter het tegendeel. Jezus heeft medelijden met ons als we zwak zijn. Al onze beproevingen heeft Hij in het verleden zelf al doorstaan en worden nu, in het heden, door hem meegedragen. Maar Hij komt nog dichterbij...

Dichterbij komen

Meer bijdragen

Sorteren op:
Laad meer
Laden