×
Toch rechtvaardig

Toch rechtvaardig (24)

Gelovigen kunnen twijfelen of ze wel aanvaard zijn door God als ze merken hoe makkelijk ze in zonden vallen. Dit kan leiden tot een wettisch leven. Gods bevrijdende genadeboodschap verlost de gelovige van deze twijfel.

Inkeer, afkeer, wederkeer (17)

Bekering kent drie aspecten: inkeer, afkeer en wederkeer. Maar dat betekent nog niet dat zonde gelijkstaat aan immoraliteit en losbandigheid; zonde laat zich prima combineren met een moreel hoogstaand, keurig leven. Immoreel of deugdzaam, beide zonen uit de gelijkenis zochten hun geluk buiten de liefde van de vader om.

Zondekennis en schuldbesef (16)

Over de diepte en echtheid van het berouw van de jongste zoon doet Jezus geen uitspraak. Cruciaal is dat hij mét zijn schuldbelijdenis en zónder zijn armzaligheid te verbergen naar zijn vader terugkeert.

Meer bijdragen

Sorteren op:
Laad meer
Laden