×

Het Evangelie volgens Kolossenzen

Het Evangelie is de kern van het christelijk geloof. Toch lijkt het soms een uitgesleten begrip te worden waarover christenen het lang niet altijd eens zijn. Wat is het Evangelie volgens Paulus’ brief aan de Kolossenzen?

Onze advocaat (9)

Voorbede is iets wat Christus altijd doet, terwijl voorspraak iets is wat Hij doet als de gelegenheid erom vraagt. Hij doet voorbede voor ons gezien onze algemene zondigheid, maar Hij pleit voor ons in het geval van specifieke zonden.

Onze advocaat

Prachtig verschil

Complementariteit—“een relatie of situatie waarbij twee of meer verschillende dingen elkaars kwaliteiten verbeteren of benadrukken”—staat geschreven in de schepping. Er is sprake van een klik, van een wederzijdse verbetering, een prachtig verschil, in het hart van wat God heeft gemaakt. joods-christelijke visie op seksuele complementariteit als zodanig reflecteert onze visie op kosmologische complementariteit—en uiteindelijk, ten diepste, het prachtige verschil tussen de Schepper en de schepping, God en Israël, Christus en de kerk, het Lam en de bruid.

Meer bijdragen

Sorteren op:
Laad meer
Laden