×

Wat is het Evangelie?

Het evangelie is goed nieuws – het goede nieuws van wat God gedaan heeft in Jezus Christus.

De Bijbel schildert mensen, alle mensen overal, af als in opstand tegen God en daarom onderworpen aan zijn oordeel. Hoewel God echter tegenover ons staat met zijn oordeel vanwege onze zonde, staat hij verbazingwekkend genoeg tegenover ons in liefde, omdat hij zo’n God is – en het evangelie is het goede nieuws van wat God in zijn liefde gedaan heeft in Jezus Christus, en vooral in het kruis en de opstanding van Jezus om af te rekenen met onze zonde en ons met zichzelf te verzoenen.

Christus droeg onze zonden op het kruis. Hij droeg de straf, wendde Gods oordeel en Gods toorn af van ons en deed de zonde teniet. Hij herstelt de gebrokenheid van onze levens; Hij herbouwt de verbroken relaties in de context van de kerk; het nieuwe leven dat wij mensen in Christus vinden wordt ons toegekend zuiver op grond van de genade van God. We ontvangen dit door geloof wanneer we ons bekeren van onze zonden en ons naar Jezus keren. We belijden Hem als Heer en buigen met vreugde voor Hem.

Het evangelie is goed nieuws – het goede nieuws van wat God gedaan heeft in Jezus Christus.

Op een dag zal hij alle dingen nieuw maken. Het goede nieuws bereikt zijn hoogtepunt in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de plaats van gerechtigheid, waar noch zonde noch welke gevolgen daarvan dan ook kunnen overleven, en waar wij de aanwezigheid van God voor altijd ervaren in de context van het opstandingsleven.

En wij maken dit goede nieuws overal bekend aan de mensen, waarbij we hen uitnodigen met de woorden “Laat u met God verzoenen” door je te bekeren, God te vragen om barmhartigheid, en je vertrouwen te stellen op Jezus Christus.