×

Auteur

Auteur

Wolter Rose

Wolter Rose (1964) groeide op in de provincie Groningen. Hij studeerde theologie in Kampen, semitische talen in Leiden, en promoveerde in 1997 op een oudtestamentisch onderwerp aan Oxford University. Vanaf 1995 doceert hij semitische talen en culturen aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij probeert al jaren een boek te schrijven over het Evangelie van Gods glorie (vgl. 1 Tim. 1:11; 2 Kor. 4:4-6). Wolter Rose is lid van de Raad van Advies en Aanbeveling van TGC Nederland & Vlaanderen.

Bijdragen van Wolter Rose

Filter by Type