9-10 oktober 2023: conferentie 'Het Evangelie in een seculiere tijd'

×

Met groot verdriet betreuren wij het verlies van Timothy Keller. Hij overleed 19 mei 2023 op 72-jarige leeftijd, meer dan drie jaar nadat bij hem alvleesklierkanker was geconstateerd.

Keller was medeoprichter van The Gospel Coalition (TGC) in 2005 en was vicepresident en vervolgens vicevoorzitter van het bestuur. Als bestuurslid bleef Keller tot zijn dood advies en richting geven aan TGC voor het bevorderen van een evangeliecentrische bediening voor de volgende generatie.

Keller heeft vier decennia lang gediend in het predikantschap, onder meer als oprichter en lange tijd voorganger van Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, New York. Hij was ook voorzitter en medeoprichter van het kerkplantingsnetwerk Redeemer City to City. Zijn vele bestsellers – waaronder The Reason for God, The Prodigal God en The Meaning of Marriage – hebben het geloof van miljoenen mensen over de hele wereld beïnvloed.

‘Vandaag is de christelijke wereld in rouw, want een van onze grote leiders is niet meer onder ons,’ zei TGC interim-voorzitter Sandy Willson. ‘Tim Keller was mens van een zeldzame soort. Ik ken geen voorganger in de afgelopen 100 jaar die deed wat Tim Keller deed om het gereformeerde geloof naar de straat, de kerk en de academie te brengen. Hij zal herinnerd worden als een van de meest effectieve christelijke voorgangers, apologeten en evangelisten van deze generatie. Tim bracht niet alleen de meest overtuigende argumenten voor het christelijk geloof naar voren; hij liet ons geloof ook zien in zijn nederige en vriendelijke geest en zijn niet aflatende passie om te zien dat verlorenen de Heer die hij zo liefhad, leren kennen. Hij plantte de meest verbazingwekkende kerk die New York City ooit heeft gezien, hij plantte wereldwijd duizenden andere kerken via Redeemer City to City, hij was medeoprichter van The Gospel Coalition, en hij inspireerde een hele generatie om de Heere lief te hebben en te dienen. We treuren allemaal vanwege Kathy en de geliefde familie Keller. En we verheugen ons allemaal over de grenzeloze vreugde die nu het deel is van Tim, nu hij kijkt naar het heerlijke aangezicht van zijn Heiland, die hij trouw heeft gediend.’

Bij het horen van Kellers overlijden zei TGC-medeoprichter Don Carson: ‘Als een profeet uit het Oude Testament aarzelde Tim niet om de cultuur en de natie aan te spreken en op te roepen tot gerechtigheid en berouw. Hij was diep gemotiveerd voor de glorie van God. Hij zag snel hoe de lijnen van de Schrift, de structuur van de Bijbelse theologie, bedachtzame lezers steeds weer terugbrachten naar het evangelie.’

In het begin van de jaren 2000 speelde Keller een belangrijke rol in de opleving van de gereformeerde theologie, die gewoonlijk ‘het nieuwe calvinisme’ wordt genoemd. Collin Hansen, vicepresident en hoofdredacteur van TGC, schreef hierover in 2006 zijn boek Young, Restless, Reformed (Crossway).

‘We ervaren het verlies van Tim niet alleen als het verlies van onze leider, maar vooral als onze vriend en ons voorbeeld,’ zei Hansen. Collin Hansen publiceerde onlangs de biografie Timothy Keller: His Spiritual and Intellectual Formation (Zondervan, 2023) en is uitvoerend directeur van het recent gelanceerde Keller Center for Cultural Apologetics. ‘Hij zou ons ongetwijfeld aanmoedigen om onze blik op Christus te richten voor troost, en om het goede nieuws van het evangelie met urgentie te delen met onze verloren wereld. Wij rouwen met zijn vele vrienden en roepen christenen op om samen met ons te bidden voor zijn vrouw Kathy, en voor hun zonen met hun gezinnen.’

In 2021 sprak Keller via een podcast met Hansen, Kevin DeYoung en Justin Taylor over zijn ervaring met terminale kanker en hoe die zijn geestelijk leven heeft bepaald.

‘Ik denk dat de manier waarop ik met de naderende dood omga,’ zei Keller, ‘is door tegen mijn zonde te vechten en een diepere gemeenschap met God te krijgen. Dat is zeker hoe John Owen het deed, zoals je weet. Zijn Meditaties en Verhandelingen over de Glorie van Christus, het laatste wat hij schreef, was eigenlijk hoe hij omging met zijn naderende dood. En dat is wat ik ook probeer te doen.’

Keller deelde vaak stukjes van Owens 17e-eeuwse wijsheid op Twitter, waaronder dit citaat uit Owens commentaar op Hebreeën: ‘Nooit zijn we dichter bij Christus dan wanneer we ons verliezen in een heilige verwondering over zijn onuitsprekelijke liefde.’

Kellers ‘heilige verwondering’ in dit leven was aanstekelijk en katalyserend – en zal nog lang na zijn dood vrucht dragen voor het Koninkrijk van God. Wij verheugen ons dat onze geliefde broeder nu in de aanwezigheid van Christus is, zich meer dan ooit bewust van en verwonderd over zijn onuitsprekelijke liefde.

Bron: www.thegospelcoalition.org/article/tgc-co-founder-tim-keller-dies

Noot van de redactie: 

Lees- en luistertips:

Laad meer
Laden