×

Maandag 17 mei 2021, 19.30 – 21.00 uur

Aanmelden webinar

The Gospel Coalition is een wereldwijd sterk groeiende beweging van christenen die zich inzetten voor een ‘evangeliecentrische theologie en bediening’. Wat bedoelen zij daarmee, en waarom is het zo urgent? Wat kan deze beweging betekenen voor kerken en christenen in Nederland en Europa?

Dr. D.A. Carson

We vragen het op 17 mei tijdens een webinar aan de bekende nieuwtestamenticus Dr. D.A. Carson. Samen met Tim Keller stond hij in 2005 aan de wieg van The Gospel Coalition in de Verenigde Staten. In zijn boek Scandalous. The Cross and Resurrection of Jesus gaat hij diep in op tal van zaken die de kern van het christelijk geloof raken. Dit belangrijke boek verschijnt nu in een Nederlandse vertaling onder de titel Het Evangelie centraal. Kruis en opstanding van Jezus (Brevier 2021, vertaling Kees de Wildt).

Naar aanleiding van de verschijning van dit boek vragen we de auteur naar de actuele betekenis van het evangelie van de dood en opstanding van Jezus Christus. Wat houdt verzoening met God in? Maar ook: Hoe kijkt hij aan tegen het (in onze tijd als problematisch ervaren) gezag van de Bijbel, zowel voor theologische en ethische vraagstukken als ons dagelijks leven als christen? Tijdens het webinar gaan we hier samen over in gesprek en is er gelegenheid om zelf vragen te stellen aan dr. Carson.

Aanmelden voor het webinar

Deelname aan het webinar is gratis. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail aan [email protected]. Je ontvangt dan tijdig de link die toegang geeft tot het webinar.

Bestellen van het boek

Het boek van D.A. Carson, Het Evangelie centraal. Kruis en opstanding van Jezus (Brevier 2021, 200 pag., € 20,-) is vanaf 15 april te bestellen via onze partner geloofstoerusting.nl/tgc.
Direct na verschijnen krijg je het boek toegestuurd.

Over TGC Nederland & Vlaanderen

TGC Nederland & Vlaanderen werd opgericht in 2019 en richt zich op de vernieuwende doorwerking van het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, Heer van hemel en aarde, in kerk en maatschappij in Nederland en Vlaanderen.

Het evangelie is een kracht van God tot behoud (Rom. 1). Iedere generatie loopt echter het risico om het juiste zicht op het evangelie kwijt te raken. Verzoekingen, afleidingen, verkeerde leerstellingen, afgoden – er is zoveel dat ons geloof kan schaden. Maar als de kerk wil bloeien, moeten we duidelijk zijn over het evangelie, over wat het is en wat het betekent voor alle terreinen van het leven. Dat is waarom The Gospel Coalition (TGC) bestaat.

We verlangen dat in onze samenleving het evangelie van Jezus Christus krachtig verkondigd wordt in woorden en daden. Want waar Jezus Christus verkondigd wordt en Gods Geest werkt, worden mensen gered van de vernietigende kracht van de zonde en stellen mensen hun leven in dienst van God om Zijn onvoorwaardelijke liefde handen en voeten te geven.

Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over het boek

D.A. Carson, Het Evangelie centraal. Kruis en opstanding van Jezus

Jezus’ kruis en opstanding zijn de kern waar de hele Bijbel om draait. Dit boek beschrijft niet alleen wat er is gebeurd, maar vooral wat de betekenis van kruis en opstanding is. Jezus’ kruis en opstanding zouden ongelofelijk zijn wanneer God ze niet Zelf had geopenbaard. Een God die leeft, sterft en weer leeft. Een God die in toorn tegenover ons staat en toch van ons houdt. Een kruis waaraan de straf wordt voltrokken door God en gedragen door God. Wie ermee opgegroeid is zou vergeten hoe bijzonder het is. Daarom wil D.A. Carson er in dit boek de nodige aandacht voor vragen.

TGC Nederland & Vlaanderen
Uitgeverij Brevier, Kampen
ISBN 978-9-49243-356-5
Pb. 200 pag.
Prijs € 20,-

Laad meer
Laden