×

Tim Keller (1950-2023)

Meer video's

In de laatste jaren van Tim Kellers leven hebben we TGC-leiders en vrienden van hem gevraagd om een indruk te geven van het leven en de nalatenschap van de voorganger, auteur, vriend en leider van wie we hielden.

Als God spreekt, gebeurt het ook. Gods Woord is krachtig. Gods Woord is niet zoals onze woorden. Wij zeggen iets en dan moeten we het doen. Gods Woord is de kracht waardoor Hij werkt. Als je God tot je hoort spreken in Zijn Woord, als je Zijn Woord bestudeert, als je Zijn stem tot jou hoort komen in Zijn Woord, dan is dat Zijn kracht die in je leven komt, dat is Zijn werkelijkheid die in je leven komt. Als je ervoor wilt zorgen dat je gebedsleven van betekenis is, moet je diep spitten in het Woord van God. Als je het Woord van God bestudeert, spreekt Hij tot je en dan reageer je daarop in gebed.

Trevin Wax
De erfenis van Tim Keller ligt in de krachtige combinatie van zijn pastorale gevoeligheid met zijn kennis van de cultuur. Met Keller heb je een voorbeeld van wat het betekent om een exegeet van de cultuur te zijn, niet alleen van de Schriften. Die exegese van de cultuur moet altijd ten dienste staan van de exegese van de Schrift, om de toepassing van de christelijke leer nog scherper te maken, nog dwingender, nog zorgvuldiger afgestemd op de gangen van onze tijd.

Ken Mbugua
Iets waar ik dankbaar voor ben in de bediening van Tim Keller, is hoe de Heere hem heeft gebruikt, om mij niet alleen te helpen om het evangelie goed te begrijpen, maar ook om me te helpen om mezelf te begrijpen. Hij heeft me geholpen mezelf te onderzoeken en te ontdekken welke afgoden mij ervan weerhielden om me in Christus te verheugen, om op Hem te vertrouwen. Hiervoor zal ik eeuwig dankbaar zijn.

James Eglinton
Ik herinner me nog de eerste keer dat ik een preek van Tim Keller hoorde. Dat was toen ik over straat liep in Edinburgh, in de tijd dat we nog iPods gebruikten. Terwijl ik luisterde en hem hoorde spreken over hoe genade alles verandert, werkte dat in mij door. Het voelde haast alsof er een gewicht van mijn schouders viel toen ik het evangelie zo hoorde beschrijven. Dat veranderde mijn leven.

Jonathan Edwards zegt: ‘Je goede daden kunnen je niet uit de hel houden.’ Met andere woorden, je kunt jezelf dus niet redden. Hij zegt dus: ‘Je goede daden kunnen je niet uit de hel houden.’ Oké, dat is een ware stelling. Maar dan voegt hij eraan toe: ‘Net zomin als een spinnenweb een vallende steen kan tegenhouden.’ Als hij dat zegt, verbindt hij een propositionele waarheid met een werkelijke zintuiglijke ervaring die je weleens hebt gehad, namelijk dat spinrag zo ontzettend broos en fragiel en dun is. Het kan niets tegenhouden. Dat is zijn manier om te zeggen dat je goede daden als spinrag zijn. Ze zijn als niets. Wat hij daar deed was een abstracte stelling verbinden met een zintuiglijke ervaring en dat maakt indruk.

Nancy Guthrie
Tim Keller zei dat het doel van leraars of predikers altijd moet zijn je hoorders Christus te laten aanbidden, dat we Christus op zo’n manier voor het voetlicht zouden halen dat mensen Zijn schoonheid, Zijn noodzakelijkheid en Zijn betekenis zouden zien, op zo’n manier dat mensen Christus zouden aanbidden. Dat staat in mijn onderwijs nu altijd centraal. Ik ben dankbaar dat ik dat van Tim Keller heb geleerd.

Andrew Wilson
Hij is tot zo’n rijke zegen geweest in wat hij heeft geschreven en ook in wat hij in de praktijk in de kerk heeft opgebouwd. De manier waarop hij diende in een gewone zondagse setting, heeft duizenden en duizenden voorgangers, die ik ken, geholpen op een goede manier te dienen in een post-christelijke omgeving, en daar zijn we hem zó dankbaar voor.

Kevin DeYoung
Hij was echt een geweldige vent. Mensen die een heel grote naam hebben, veel boeken verkopen en bekend zijn, kunnen je wat teleurstellen als je hen dan persoonlijk ontmoet. Maar Tim is altijd erg aardig voor me geweest en ik weet dat hij dat niet alleen tegen mij was, maar tegen heel veel verschillende mensen, ook mensen die een generatie jonger zijn dan hij, zoals ik, maar ook de mensen van de generatie onder mij.

Vermon Pierre
Het is gemakkelijk om naar niet-christenen te kijken – en ik denk dat het klimaat van onze huidige wereld dat bevordert – met een soort sarcasme en op een neerbuigende manier. Ik bedoel, zo van: ‘Kijk eens naar die seculiere idioten. Ongelooflijk wat zij geloven.’ Wat ik waardeerde aan Tim is dat hij nooit zo’n houding aannam. Hij gaf om hen, omdat hij wilde dat ze Jezus leren kennen. Het ging hem altijd om Jezus. Dus wat ik van Tim heb gezien, was zijn vermogen om hun wereld binnen te stappen, om te zien waar ze vandaan komen, om hun zorgen en vragen te zien, om hen te ontmoeten in de dingen die hen bezighouden, zodat hij hen beter kon leiden naar waar het Jezus om gaat, waar het hen om zou moeten gaan.

Melissa Kruger
Op een keer waren we samen op een vergadering en hij nam de tijd om naar me toe te komen en te zeggen: ‘Hé, Melissa, ik wil je aanmoedigen om te blijven schrijven.’ Behalve dat Tim voor een breder publiek zo betekenisvol en zo bemoedigend kon zijn, nam hij ook de tijd om mij persoonlijk aan te moedigen.

Sandy Willson
Ik ken geen voorganger uit de afgelopen honderd jaar die heeft gedaan wat Tim Keller heeft gedaan: hij heeft het gereformeerde geloof meegenomen de straat op en naar de universiteit. Zoals hij dat heeft gedaan, is werkelijk fenomenaal. Ook door zijn nederige en vriendelijke karakter heeft hij honderdduizenden mensen kunnen beïnvloeden. Wij allen zijn Tim dank verschuldigd voor de manier waarop hij het pastorale hart van Jezus Christus en de waarheid van Gods Woord heeft gebracht in onze hedendaagse cultuur.

Miguel Nuñez
Het respect dat hij toonde als hij de ongelovigen probeerde te bereiken, lijkt me een voorbeeld voor veel mensen. Het is iets wat we zouden moeten overnemen. Vooral in deze tijd, in deze generatie, waarin zoveel mensen geen enkel vertrouwen in het evangelie hebben, laat staan in de kerken.

David Platt
Ik vind het prachtig dat Tim Kellers invloed voortkomt uit liefde voor mannen en vrouwen, broeders en zusters in Christus in een lokale gemeente, uit liefde voor een stad, een verlangen om een stad als New York City te bereiken met het evangelie. Mooi ook dat de vrucht van zijn leven zich vervolgens heeft uitgebreid tot ver buiten steden over de hele wereld en naar broeders en zusters in allerlei lokale gemeenten. Ik dank God voor zijn trouw aan het Woord en aan de kerk op manieren die de bredere kerk en de wereld hebben gediend, ook mijn leven, en ik denk op manieren die veel verder reiken dan hij zich kon voorstellen.

Deel op sociale media je eigen herinneringen aan wat Tim Keller voor jou heeft betekend via #ThankYouTimKeller.