×

“Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten (Jesaja 55:6 -9).”

God roept ons op Hem te zoeken, Hem aan te roepen, en nodigt zelfs de goddelozen uit om tot de HEERE terug te keren. Wat zal er gebeuren als we dit doen? God zal zich over ons “ontfermen”. Het parallellisme van de Hebreeuwse poëzie geeft ons vervolgens nog een andere manier om te zeggen dat God mededogen met ons zal hebben: “Hij vergeeft veelvuldig.” Dit is een diepe troost voor ons als we merken dat we steeds weer wegdwalen van de Vader, op zoek naar zielenrust ergens anders dan in zijn omarming en onderricht.

Hoezeer we ons ook schamen en een afkeer hebben van onszelf, als we tot God terugkeren met nieuw berouw, zal Hij niet halfhartig vergeven. Hij zal overvloedig vergeven. Hij aanvaardt ons niet alleen; Hij neemt ons weer in Zijn armen.

Maar let op wat de tekst vervolgens doet. De verzen 8 en 9 brengen ons tot dieper inzicht in de overvloedige vergiffenis en ontferming waar vers 7 over spreekt. Vers 7 vertelt ons wat God doet. Maar de verzen 8 en 9 – waar gesproken wordt over Gods wegen die niet onze wegen zijn, en zijn gedachten die niet onze gedachten zijn – vertellen niet alleen wat God doet, maat laten ons eigenlijk dieper doordringen in wie Hij is.

Wanneer Jesaja 55 Gods beloften van ontferming en overvloedige vergeving vervolgt met de woorden dat zijn gedachten en wegen niet onze gedachten en wegen zijn, dan zegt God ons daarmee dat wij zijn uitingen van barmhartigheid niet met onze oude ogen kunnen bekijken. Onze kijk op God zelf moet veranderen.

Wat zouden wij zeggen van een zevenjarig kind dat, nadat het van zijn liefhebbende vader een verjaardagscadeau had gekregen, onmiddellijk naar zijn spaarvarken grijpt om te proberen zijn vader terug te betalen? Hoe pijnlijk voor het hart van die vader! Dat kind moet zijn kijk op wie zijn vader is, en wat zijn vader het liefst doet, veranderen.

Gods hart van ontferming gaat dwars in tegen onze intuïtieve vooroordelen over hoe Hij het liefst zou reageren op zijn volk als zij hun geruïneerde en gebroken leven in zijn schoot zouden gooien.

Zijn macht gaat zo diep dat Hij in staat is om de slechtste kanten van ons verleden om te zetten in de meest stralende aspecten van onze toekomst.

Hij is niet zoals jij. Zelfs de meest intense menselijke liefde is slechts de zwakste afspiegeling van de hemelse overvloed. Zijn liefdevolle gedachten voor jou overtreffen alles wat jij je kunt voorstellen. Hij is van plan je te herstellen in de stralende heerlijkheid waarvoor jij geschapen bent.

En dat hangt er niet van af of jij jezelf schoonhoudt, maar of jij je vuiligheid naar Hem brengt. Hij beperkt zich niet tot het gebruiken van die onderdelen van ons menszijn die onaangetast overblijven na een leven in zonde. Zijn macht gaat zo diep dat Hij in staat is om de slechtste kanten van ons verleden om te zetten in de meest stralende aspecten van onze toekomst. Maar we moeten die duistere ellende wel bij Hem brengen.

Toen Jezus zevenhonderd jaar na de profetie van Jesaja verscheen en de diepste motieven van zijn hart openbaarde als “zachtmoedig en nederig”, bewees Hij voor eens en altijd dat zachtmoedige nederigheid inderdaad is waar we God vinden. Dat is wat Hij doet. Dat is wie Hij is. Zijn wegen zijn niet onze wegen.

Laad meer
Laden