9-10 oktober 2023: conferentie 'Het Evangelie in een seculiere tijd'

×

Onderstaande tekst is vertaald met toestemming van Crossway.

Onze Advocaat
Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak (Advocaat) bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige (1 Joh. 1:8–2:1).

Voorbede is iets wat Christus altijd doet, terwijl voorspraak iets is wat Hij doet als de gelegenheid erom vraagt. Hij doet voorbede voor ons gezien onze algemene zondigheid, maar Hij pleit voor ons in het geval van specifieke zonden.

Let op het persoonlijke karakter van Christus’ voorspraak. Het is geen statisch onderdeel van zijn werk. Zijn pleitbezorging komt juist naar voren wanneer de omstandigheden het vereisen. De Bijbel leert ons nergens dat, als wij eenmaal gered zijn door de vereniging met Christus, ernstige zonden tot het verleden zullen behoren.

Integendeel, juist onze wedergeboren staat heeft ons veel meer gevoelig gemaakt voor het kwalijke van onze zonden. Onze zonden voelen veel zondiger aan nadat we tot geloof zijn gekomen dan daarvoor. En het is niet alleen een kwestie van het ervaren van onze zondigheid; we blijven inderdaad zondigen nadat we tot geloof zijn gekomen. Soms begaan we grote zonden. En daar is de pleitbezorging van Christus voor.

Dit is Gods manier om ons aan te moedigen de handdoek niet in de ring te gooien. Ja, we falen als discipelen van Christus. Maar zijn pleidooi voor ons gaat veel verder dan onze zonden. Zijn voorspraak spreekt luider dan onze mislukkingen. Voor alles is gezorgd.

Wanneer je zondigt, denk dan aan je wettige positie voor God vanwege het werk van Christus; maar denk ook aan je Advocaat voor God vanwege het hart van Christus. Hij staat op en verdedigt je zaak, gebaseerd op de verdiensten van zijn eigen lijden en dood.

Je redding is niet alleen een kwestie van een reddende formule, maar van een reddende Persoon. Wanneer je zondigt, neemt zijn vastberadenheid des te meer toe. Wanneer zijn broeders en zusters falen en struikelen, pleit Hij voor hen, want dat is wie Hij is. Hij kan het niet verdragen ons alleen te laten en om ons voor onszelf op te laten komen.

Ja, we falen als discipelen van Christus. Maar zijn pleidooi voor ons gaat veel verder dan onze zonden.

Wie is Jezus in onze momenten van geestelijke leegte? Niet: Wie is Hij als je die zonde overwonnen hebt, maar wie is Hij te midden van die zonde? De apostel Johannes zegt: Hij staat op en trotseert alle beschuldigers.

Jezus is onze Parakleet, onze troostende verdediger, degene die ons nader staat dan wij beseffen. Zijn hart is van dien aard dat Hij voor ons opkomt en voor ons pleit wanneer wij zondigen, niet pas nadat wij die zonde achter ons hebben gelaten. In die zin betekent zijn pleidooi zelf onze overwinning over de zonde.

Wij zijn inderdaad geroepen om onze zonden te laten varen, en geen gezonde christen zou iets anders willen beweren. Wanneer wij ervoor kiezen te zondigen, verloochenen wij onze ware identiteit als kind van God, roepen wij ellende over ons leven af, en ontstemmen wij onze hemelse Vader.

Wij zijn geroepen om te groeien tot een grotere mate van persoonlijke levensheiliging als wij met de Heere wandelen, tot meer oprechte toewijding, tot nieuwe dimensies van gehoorzaamheid. Maar als we dat niet doen -als we ervoor kiezen te zondigen- verloochenen we weliswaar onze ware identiteit, maar onze Heiland verloochent ons niet.

Dit zijn de momenten waarop zijn hart namens ons met kracht ontvlamt in een hernieuwde pleitbezorging in de hemel met een klinkende verdediging die alle beschuldigingen tot zwijgen brengt, de engelen verbaast en viert dat de Vader ons omhelst ondanks de puinhopen die wij ervan maken.

Bagatelliseer je zonde niet en praat ze niet goed. Ga niet in de verdediging. Breng de zonde eenvoudigweg naar Hem die reeds aan de rechterhand van de Vader zit en voor je pleit op grond van zijn eigen wonden. Laat je eigen ongerechtigheid, in al je duisternis en wanhoop, je drijven naar Jezus Christus, de rechtvaardige, in al zijn glorie en toereikendheid.

 

Vertaling: Kees van Kralingen

Laad meer
Laden