×

Onderstaande tekst is vertaald met toestemming van Crossway.

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is (Heb. 4:16–5:2).

Wanneer Heb. 5:2 zegt dat Jezus ‘voluit medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden’, is het punt dat Jezus niet anders dan zachtmoedig handelt met alle zondaars die tot Hem komen, ongeacht hun specifieke overtreding en hoe afschuwelijk die ook mag zijn.

Wat de tedere gevoelens van Jezus opwekt is, niet de ernst van de zonde, maar dat de zondaar naar hem toe komt.

Wat de tedere gevoelens van Jezus opwekt is niet de ernst van de zonde, maar dat de zondaar naar hem toe komt. Wat onze overtreding ook is, Hij gaat zachtmoedig met ons om. Als we nooit tot Hem komen, zullen we een oordeel ervaren dat zo heftig is als een tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond op ons afkomt. Als we wél tot Hem komen, zal zijn tederheid-als-een-lam even diep zijn vóór ons, als dat zijn oordeel-als-een-leeuw heftig zou zijn geweest tégen ons.

We zullen of het een of het ander ondergaan. Jezus zal voor niemand neutraal zijn.

Bedenk wat dit alles betekent. Wanneer we zondigen, worden we aangemoedigd om onze vuiligheid naar Jezus te brengen. Hij weet precies hoe Hij ons moet ontvangen. Hij behandelt ons niet ruw. Hij kijkt niet boos en scheldt niet. Hij vaart niet – zoals veel van onze ouders deden – tegen ons uit.

Al deze zelfbeheersing van zijn kant wordt niet veroorzaakt door dat Hij een afgezwakt beeld heeft van onze zondigheid. Hij kent onze zondigheid veel beter dan wij. Zelfs in onze meest diepgaande momenten van zelfkennis zijn wij ons slechts bewust van het topje van de ijsberg van onze verdorvenheid. Zijn zelfbeheersing vloeit slechts voort uit zijn tedere hart voor zijn volk.

In plaats van ons vanuit de hoogte genade te schenken, daalt Hij naar ons af

De Hebreeënbrief vertelt ons niet alleen dat Jezus van ons houdt in plaats van tegen ons uit te varen. De tekst vertelt ons over het soort liefde dat Hij heeft: in plaats van ons vanuit de hoogte genade te schenken, daalt Hij af naar ons, legt Hij zijn arm om ons heen, handelt Hij met ons op een manier die precies is wat we nodig hebben. Hij gaat zachtmoedig met ons om.

Maar waarom? Waarom gaat Christus zo zachtmoedig met ons om?

De tekst geeft het antwoord: ‘omdat Hij ook zelf met zwakheid omvangen is.’

Het meest direct verwijst dit naar het hogepriesterschap in het algemeen. Dit blijkt duidelijk uit het volgende vers, dat spreekt over de hogepriester die een offer moet brengen voor zijn eigen zonden, iets dat Jezus niet hoefde te doen. Maar vergeet niet wat we een paar verzen eerder in Hebreeën 4:15 hebben gezien: Jezus zelf, terwijl Hij ‘zonder zonde’ was, kan ‘medelijden hebben met onze zwakheden’ als ‘iemand die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht.’

Kijk naar Christus. Hij handelt zachtmoedig met je. Hij kan niet anders dan zo zijn.

Jezus had nul zonde. Maar Hij ervoer wel al het overige van wat het betekent om als een echt mens te leven in deze gevallen wereld: de zwakheid van het lijden, de verzoeking en elke andere vorm van menselijke beperking. De verschillende hogepriesters in de geschiedenis van Israël waren zondig zwak; Jezus de hogepriester was zondeloos zwak.

In tegenstelling tot wat we verwachten, is het dus zo dat hoe dieper we in zwakheid en lijden en beproeving terechtkomen, hoe dieper Christus’ solidariteit met ons gaat. Naarmate we in pijn en verdriet terechtkomen, dalen we juist steeds dieper af in het hart van Christus, niet ervandaan.

Kijk naar Christus. Hij handelt zachtmoedig met je. Hij kan niet anders dan zo zijn. Hij is de hogepriester die alle andere hogepriesters overbodig maakt. Zolang je je aandacht op je zonde richt, zul je niet inzien hoe je veilig kunt zijn. Maar zolang je naar deze hogepriester kijkt, zul je niet inzien hoe je gevaar zou kunnen lopen.

Als we bij onszelf naar binnen kijken, kunnen we alleen hardheid van de hemel verwachten. Als we onze blik op Christus richten, kunnen we alleen maar zachtmoedigheid verwachten.

Vertaling: Kees van Kralingen

Laad meer
Laden