×

HEER, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan.
(Ps. 36:6-7, NBV)

De vorige Dag en de Dag daarvoor leerden we luisteren naar de wijs ‘Tegelijk’ aan de hand van voorbeelden uit twee verschillende dimensies, de dimensie van ruimte: hoog verheven en tegelijk dichtbij, en de dimensie van tijd: de eerste en de laatste.

We krijgen de wijs ‘Tegelijk’ ook te horen bij de beschrijving van iets anders: niet dimensies, maar: eigenschappen, kanten van zijn persoonlijkheid, die kenmerkend zijn voor JHWH, de God van Israël. Bij JHWH zou je met een sterkte-zwakte-analyse snel vastlopen: tegenover een sterke kant staat bij hem niet een zwakke kant, hij hoeft niet op te passen voor bedreigingen of valkuilen.

Bij JHWH zou je met een sterkte-zwakte-analyse snel vastlopen.

Zoveel wordt duidelijk als je de woorden van de dagtekst proeft. ‘Hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw’ — de woorden liefde en trouw in deze eerste twee regels van de dagtekst hebben min of meer dezelfde betekenis en zijn niet echt verschillend. De woorden gerechtigheid en rechtvaardigheid in de laatste twee regels van de dagtekst vormen ook zo’n woordpaar van woorden met een vergelijkbare betekenis: ‘uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan.’

Een bijzondere combinatie

En dan komt wat JHWH echt bijzonder maakt: een combinatie van eigenschappen die wezenlijk verschillend zijn: in de dagtekst aan de ene kant: liefde en trouw, en aan de andere kant: gerechtigheid en rechtvaardigheid. JHWH is liefdevol, en tegelijk rechtvaardig. In de woorden van de reclamemakers van het automerk Kia die we in Dag 16 tegenkwamen: het is deze ‘mix van eigenschappen’, in dit geval de eigenschappen liefde en gerechtigheid, waaraan je grootsheid, of — in de taal van de Bijbel — glorie herkent.

En dan komt wat JHWH echt bijzonder maakt: een combinatie van eigenschappen die wezenlijk verschillend zijn.

Liefde en gerechtigheid — en dan is het niet een beetje van het ene, en een beetje of wat meer van het andere (of andersom). Beide, trouw en rechtvaardig, is JHWH in wel zeer hoge mate, zoals duidelijk wordt uit de woorden die volgen: zijn liefde en trouw is ‘hoog als de hemel’, ‘tot in de wolken’; zijn gerechtigheid en rechtvaardigheid is hoog ‘als de machtige bergen’ en wijds ‘als de wijde oceaan’. Daaraan herken je JHWH’s glorie.

Noot van de redactie: 

De teksten in deze serie vormen een vingeroefening voor een dagboek dat later gepubliceerd zal worden (voorlopige titel: Onvergelijkelijke grootheid. Het Evangelie van Gods glorie, Uitgeverij Van Wijnen). Het voornemen is elke dinsdag- en vrijdagavond een nieuwe tekst online te zetten: een routebeschrijving halverwege de week, en dan nog een tegen het einde van de week.

Klik hier voor alle delen uit deze serie.

Laad meer
Laden