×
Noot van de redactie: 

De teksten in deze serie vormen een vingeroefening voor een dagboek dat later gepubliceerd zal worden (voorlopige titel: Onvergelijkelijke grootheid. Het Evangelie van Gods glorie, Uitgeverij Van Wijnen). Het voornemen is elke dinsdag- en vrijdagavond een nieuwe tekst online te zetten: een routebeschrijving halverwege de week, en dan nog een tegen het einde van de week.

Klik hier voor alle delen uit deze serie.

Ergens achteraf in een bijzin staat daar opeens die uitdrukking ‘het Evangelie van Gods glorie’ (1 Tim. 1:11). Misschien heb je er tot nu toe wel overheen gelezen. De schrijver van die woorden, de apostel Paulus, heeft maar een paar woorden nodig, maar als je je erin verdiept, gaat er een wereld open. In een serie van 30 of meer korte teksten — elke tekst kost je niet meer dan een paar minuten om te lezen — gaan we op verkenningsreis door deze wereld van Gods glorie.

Een reis zonder einde

De reis begint bij Gods schepping — of eigenlijk al ver daar voor. De reis heeft geen einde, maar wel een bestemming: de eeuwige glorie van JHWH, de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, de God die christenen aanbidden als Vader, Zoon, en Heilige Geest. Er is altijd meer te ontdekken, meer te zien van Gods glorie. De wereld van Gods glorie is oneindig groot, groter dan hemel en aarde, groter dan het heelal met al zijn sterrenstelsels en zijn onvoorstelbaar grote afstanden in ruimte en tijd.

De wereld van Gods glorie is oneindig groot, groter dan hemel en aarde, groter dan het heelal met al zijn sterrenstelsels en zijn onvoorstelbaar grote afstanden in ruimte en tijd.

De teksten vormen een vingeroefening voor een dagboek dat later gepubliceerd zal worden (voorlopige titel: Onvergelijkelijke grootheid. Het Evangelie van Gods glorie). Het voornemen is elke dinsdag- en vrijdagavond een nieuwe tekst online te zetten: een routebeschrijving halverwege de week, en dan nog een tegen het einde van de week.

Woorden en vertalingen

Wanneer ik een gedeelte uit de Bijbel citeer heb ik zoveel mogelijk geprobeerd me aan te sluiten bij bestaande bijbelvertalingen. Voor de verschillende bijbelvertalingen gebruik ik de volgende afkortingen: HSV (Herziene Statenvertaling); NBV (Nieuwe Bijbelvertaling); NBG51 (Nieuwe Vertaling); SV (Statenvertaling); WV (Willibrordvertaling). Wanneer ik mij genoodzaakt zag af te wijken van de bestaande bijbelvertalingen heb ik dat aangegeven met de afkorting ‘EW’ (eigen weergave).

De naam van de God van Israël wordt traditioneel vertaald met ‘de HEER’. Ik geef de voorkeur aan de weergave van de naam door middel van de vier medeklinkers JHWH. Lezers mogen zelf bepalen of ze dat uitspreken als Jahwè (klemtoon op de laatste lettergreep) of vervangen door ‘de HEER’. Wanneer ik een bestaande vertaling van de Bijbel citeer laat ik daar de vertaling ‘de HEER’ gewoon staan.

Met een zekere regelmaat zul je in dit boek een of meer woorden tegenkomen die tussen duitse of franse aanhalingstekens (»dubbele guillemets«) staan, bijvoorbeeld: »glorie«. Daar zit een verhaal achter. Ik heb voor het woord glorie gekozen als vertaling van het hebreeuwse woord kaavood en het griekse woord doxaa. Zoals je zult zien in de bijbelvertalingen waar ik uit citeer, worden deze twee woorden op verschillende manieren weergegeven:

‘eer’, ‘glorie’, ‘grootheid’, ‘heerlijkheid’, ‘luister’, ‘majesteit’

Zoiets is in een vertaling onvermijdelijk, omdat de ene taal nu eenmaal anders ik elkaar zit dan de andere. Die verscheidenheid in de weergave van een en hetzelfde woord kan het jammergenoeg wel moeilijker maken te vatten wat de betekenis en reikwijdte van Gods glorie is.

Om dat effect tegen te gaan heb ik ervoor gekozen wanneer ik een bijbelgedeelte citeer de vrijheid te nemen die verschillende woorden te vervangen door het ene woord glorie. Bij de vermelding van hoofdstuk en vers van een bijbelgedeelte geef ik vervolgens aan welke bijbelvertaling ik citeer, en tussen vierkante haken en aanhalingstekens het woord in die bijbelvertaling dat ik vervangen heb door het woord glorie.

Een voorbeeld: in de NBV vind je in de laatste verzen van Psalm 72 onder andere deze regels: ‘Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen.’ In dit boek geef ik deze verzen in nauwe aansluiting bij de NBV als volgt weer, met een wijziging van één woord (dat in dit vers twee keer voorkomt):

Geprezen zij God, de HEER,

Hij doet wonderen, hij alleen.

Geprezen zij zijn »glorie«rijke naam, voor eeuwig.

Moge zijn »glorie« heel de aarde vervullen.

Amen, amen!

(Ps. 72:18–19, NBV [‘luister’])

In een enkel geval wordt dezelfde markering gebruikt wanneer ik ook op andere onderdelen afwijk van een bestaande vertaling.

Glorie aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest

zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Wolter Rose, april 2019

Laad meer
Laden