×

Nota bene: Door de maatregelen tegen het coronavirus kan de conferentie op de geplande data geen doorgang vinden. Via de website en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van eventuele verplaatsing naar nieuwe data. 


The Gospel Coalition (TGC) markeert haar start in Nederland en Vlaanderen met een conferentie op 27 en 28 mei 2020 in Almere. Don Carson, medeoprichter en eerste president van TGC Amerika, is een van de hoofdsprekers.

The Gospel Coalition, opgericht onder leiding van Tim Keller, Don Carson en John Piper, is een gemeenschap van evangelicale kerken en voorgangers in de traditie van de Reformatie die zich inzetten voor de vernieuwing van het geloof in het Evangelie van Christus en voor de hervorming van de praktijk van de evangeliebediening. In 2019 werd de Nederlandstalige afdeling opgericht; het bestuur wordt gevormd door dr. William den Boer (voorzitter), dr. Kees van Kralingen (secretaris/penningmeester) en ds. Marco de Wilde (lid). Naast het bestuur functioneert een raad van advies en aanbeveling waarin predikanten en theologen uit diverse kerken zitting hebben. Naast de website www.tgcnederland.nl, waarop regelmatig artikelen verschijnen, organiseert TGC Nederland & Vlaanderen nu ook een conferentie en zijn er twee boekpublicaties in voorbereiding.

Conferentie

De eerste conferentie van TGC Nederland & Vlaanderen, die zich richt op predikanten, voorgangers, kerkelijke leiders en overige belangstellenden, gaat over de belangrijke vraag wat we precies onder het evangelie moeten verstaan, hoe het evangelie zich verhoudt tot de culturele context waarin het wordt verkondigd, en hoe een bediening waarin het evangelie centraal staat er in de praktijk uitziet. De tweedaagse conferentie – met de titel ‘Herontdek het Evangelie! De kracht van een evangeliecentrische bediening’ – wordt gehouden in Missiecentrum De Wegwijzer te Almere. Naast Don Carson spreken Tim Savage (Groot-Brittannië), Marco de Wilde (predikant Hervormde gemeente (PKN) te Sommelsdijk) en Jacob Folkerts (predikant Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten). Verder staan er diverse deelsessies op het programma, en is er ruimte voor onderlinge ontmoeting, samen zingen en gebed.

TGC boekenserie

Tijdens de conferentie wordt tevens een nieuwe boekenserie gepresenteerd waarin TGC Nederland & Vlaanderen boeken zal publiceren met een evangeliecentrische inhoud. De serie wordt uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Brevier te Kampen. De eerste twee publicaties betreffen Nederlandse vertalingen van belangrijke boeken van Don Carson: Het Evangelie centraal. Kruis en opstanding van Jezus (vertaling van: Scandalous. The Cross and Resurrection of Jesus) en Bidden als Paulus. Oproep tot geestelijke vernieuwing (vertaling van: Praying with Paul. A Call to Spiritual Reformation). Het eerste boek zal tijdens de conferentie beschikbaar zijn.

Meer informatie en opgave via www.tgcnederland.nl/conferentie20.

Noot van de redactie: 

Dit artikel dient als persbericht.

Laad meer
Laden