9-10 oktober 2023: conferentie 'Het Evangelie in een seculiere tijd'

×

Beste vrienden van TGC Nederland & Vlaanderen,

We leven in een bijzondere tijd. Als we al niet zelf of in onze directe omgeving geconfronteerd zijn met het coronavirus, dan ondervinden we de vele gevolgen van de huidige crisis wel op allerlei andere manieren. De beperkende maatregelen nemen nog steeds toe, zeker nu met de meest recente aankondigingen.

Deze maatregelen, en vooral het verbod op samenkomsten, heeft als direct gevolg dat onze eerste conferentie die gepland stond voor 27 en 28 mei niet door kan gaan. We vinden dit bijzonder jammer omdat dit de eerste keer zou zijn dat we als TGC Nederland & Vlaanderen ons op deze manier publiek zouden presenteren. Maar we weten dat onze God alle dingen bestuurt en ook dit gaat niet buiten Hem om. Wij zullen de deelnemers die al geboekt hebben voor de conferentie zo spoedig mogelijk hierover benaderen.

We werken inmiddels al aan een plan voor een alternatief voor onze conferentie later dit jaar of volgend jaar D.V. Dit kost uiteraard even tijd en we hopen over enkele weken meer daarover te kunnen zeggen.

Tegelijk is het bemoedigend om te zien hoe het werk van het evangelie doorgaat op veel andere en bijzondere manieren. Heel veel kerken zenden diensten uit via livestream of andere kanalen en media. Er zijn talloze berichten dat mensen die tot voor kort niets met het geloof of de kerk hadden, nu naar deze diensten luisteren of kijken.

Het is bemoedigend om te zien hoe het werk van het evangelie doorgaat op veel andere en bijzondere manieren.

Het is ook fascinerend om te zien en te lezen wat er door allerlei goede christelijke media wordt geschreven vanuit de Bijbel als reactie op deze bijzondere omstandigheden. Hoe zeer we dankbaar zijn voor de leiding die de regering en andere autoriteiten geven, en voor de wijze woorden van onze koning, de Bijbel spreekt mensen aan in hun diepste vragen en hun nood en angst. Gods Woord blijkt weer opnieuw verrassend aan te spreken met de rijke, diepe en veelzijdige boodschap van Jezus Christus. Juist nu de fundamenten onder het leven van veel mensen op allerlei manieren wankelen en mensen steeds meer ultieme vragen gaan stellen, mogen wij de boodschap verkondigen van het evangelie waarvan Jezus Christus zelf de inhoud en het fundament is. Hij is de hoop van het evangelie dat overal gepredikt wordt (Kol. 1:6,23).

De website van TGC Amerika trok vorige week gemiddeld tien keer zoveel bezoekers als in andere weken. De wereld stelt de ultieme vragen en alleen het evangelie geeft antwoorden die er werkelijk toe doen. Op de website staan alle artikelen geschreven n.a.v. het coronavirus bij elkaar. Een mooie illustratie daarvan is de lezing door Tim Keller gevolgd door vragen en antwoorden. Daarnaast willen we u wijzen op een bijzondere bemoedigende en indringende preek van David Platt (preek zelf begint bij 39’).

Beste vrienden, mogen wij standvastig zijn en ons niet af laten brengen van de hoop van het evangelie. Laten we doorgaan met volhardend gebed, en creatief bedenken hoe we met woord en daad een wereld in emotionele chaos kunnen helpen met de vrede en troost die we alleen vinden bij het kruis van Christus.

Hartelijke groet,

In Christus verbonden,

Het bestuur van TGC Nederland & Vlaanderen

William den Boer
Kees van Kralingen
Marco de Wilde

Laad meer
Laden