×

Lezen: Psalm 23

Mijn jongen, jij bent altijd bij me.
Lucas 15:31b

In het hart van Psalm 23 staat die cruciale belijdenis: ‘want u bent bij mij’. David verwoordt hiermee het houvast dat hij heeft aan de nabijheid van de HEER, die hem als een herder leidt en beschermt, troost en corrigeert, voedt en thuisbrengt. Dat geldt voor alle kinderen van het verbond: altijd bij de Vader zijn. Daar zit alles in. Daarmee kun je stikdonkere dalen vol doodsdreiging door zonder gevaar te vrezen. Onvoorstelbaar, maar het is de ervaring van ontzaglijk velen dat het waar is, juist op die momenten dat het erop aankomt.

Altijd bij de Vader zijn. Daar zit alles in.

Hoe kan dat? Dat heeft alles te maken met het feit dat Jezus ons verkondigd wordt als de ‘u-bij-mij’. Hij is immers Immanuel, de vleesgeworden God-met-ons? Dat is de messiasverwachting die in het hart van deze psalm is opgesloten. In vlees en bloed bewijst Jezus dat het ongelooflijke waar is: God wil bij en onder en met zondige mensen wonen.

Precies met die liefdevolle woorden ‘jij bent altijd bij me’ probeert de vader het hart van zijn oudste zoon te raken. Ontroerend: deze jongen is innerlijk zó ver van het hart van zijn vader verwijderd. Die blijft hem echter aanspreken op de onverbrekelijke band tussen hem en zijn zoon: ‘mijn jongen’. Zo spreekt de God van het verbond ook ons aan. Hoever we ook bij Hem vandaan gingen, door onze zonde of door onze zelfgenoegzame vroomheid, Hij wil ons bij Zich hebben, bij het genadefeest van de vaderliefde. Ga je mee naar binnen?

Zingen: Liedboek 14

Noot van de redactie: 

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014)

Meest gelezen

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Laad meer
Laden