Glorie en dan nog eens glorie

Het Evangelie van Gods glorie - Dag 7
Lightstock

Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen,
de wildernis jubelen en bloeien,
weelderig bloeien als de krokus; laat haar uitbundig juichen en jubelen.
Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van Karmel en Saron.
Dan zal men de glorie van de HEER zien, de luister van onze God.
(Jes. 35:1-2, WV)

De komende Dagen gaan we oefenen de wijs ‘Woordenschat’ te herkennen. Het is eigenlijk de meest eenvoudige wijs waarop over Gods glorie wordt gesproken. Het gaat om uitdrukkingen en zinnen met het woord glorie of woorden met een vergelijkbare betekenis, oftewel synoniemen, woorden als: ‘eer’, ‘glorie’, ‘grootheid’, ‘heerlijkheid’, ‘luister’, ‘majesteit’, en — dat is misschien wel een verrassing — ook het woord ‘naam’.

Een paar Dagen geleden stonden we stil bij een uitdrukking in de Nederlandse taal: ‘Hollands Glorie’. We zagen dat de uitdrukking werd gebruikt voor ‘het mooiste’ van Nederland, of ons land als ‘koploper in de wereld’. In de tijd van het Oude Testament had je een vergelijkbare uitdrukking: ‘de glorie van de Libanon’. Het Libanon-gebergte was een begrip; we hebben het over een vruchtbare landstreek met machtige bossen op de soms meer dan 3000 meter hoge bergen. Als je indrukwekkend natuurschoon wilde beschrijven, dan gebruikte je een verwijzing naar de Libanon. Op die manier komen we de Libanon tegen in de paar verzen die je hebt gelezen aan het begin van deze Dag. Daar gaat het over de verandering van een dorre woestijn in een uitbundig bloeiend park. Een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar.

Als je in de tijd van het Oude Testament indrukwekkend natuurschoon wilde beschrijven, dan verwees je naar de Libanon.

Eigenlijk vanzelfsprekend klinken dan de woorden de glorie van de Libanon, zeg maar: het land Israël op zijn mooist. En meteen horen we een woord dat dicht tegen de betekenis van glorie aanligt, een van de zojuist genoemde synoniemen, het woord luister. Hier wordt het gebruikt voor de pracht van nog zo’n vruchtbaar gebied, met een veelheid aan wilde planten en bloemen, de berg Karmel en de kustvlakte Saron ten zuiden ervan: ‘de luister van Karmel en Saron’. ‘Glorie’ en ‘luister’: onze eerste twee woorden van de wijs Woordenschat.

Indrukwekkend

De laatste regel van de dagtekst bevat een verrassing: ‘Dan zal men de glorie van de HEER zien, de luister van onze God’. JHWH’s ‘glorie’ en ‘luister’ — nu gaat het niet langer over natuurschoon, maar over grootheid en pracht van een andere orde. In het vorige vers over ‘de glorie van de Libanon’ en ‘de luister van Karmel en Saron’ ging het niet over twee verschillende dingen. Hetzelfde geldt hier: het gaat niet over eerst glorie en vervolgens luister. Beide uitdrukkingen, ‘de glorie van de HEER’ en ‘de luister van onze God’, vestigen op hun eigen manier en met een eigen woord (met dezelfde betekenis) de aandacht op de eindeloze grootheid van JHWH, de God van Israël.

De woestijn van droefheid en gezucht wordt een tuin van blijdschap en vreugde.

Van een dorre woestijn een prachtig park maken, een natuurmonument dat je kunt vergelijken met de indrukwekkende Libanon — dat is een indrukwekkende prestatie. Volgens de profeet Jesaja is er maar één iemand die zoiets op zijn naam zet: JHWH, de God van Israël. ‘Onze God’ noemt de profeet hem met gepaste trots. De God van Israël op zijn best! Het is een bewijs van zijn ‘glorie’, om het met een ander woord te zeggen: van zijn ‘luister’. Als JHWH een landschap op zo’n indrukwekkende manier nieuw kan maken, dan kan hij ook waarmaken wat de profeet wil uitdrukken met dat beeld van een woestijn die een park wordt. JHWH’s mensen zitten nu nog in ballingschap. JHWH gaat daar een eind aan maken. De woestijn van droefheid en gezucht wordt een tuin van blijdschap en vreugde (Jes. 35:10, WV):

De verlosten van de HEER keren terug;
met gejubel zullen zij Sion binnenkomen,
hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond.
Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen,
droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

Noot van de redactie: 

De teksten in deze serie vormen een vingeroefening voor een dagboek dat later gepubliceerd zal worden (voorlopige titel: Onvergelijkelijke grootheid. Het Evangelie van Gods glorie, Uitgeverij Van Wijnen). Het voornemen is elke dinsdag- en vrijdagavond een nieuwe tekst online te zetten: een routebeschrijving halverwege de week, en dan nog een tegen het einde van de week.

Klik hier voor alle delen uit deze serie.

Deel
Laad meer
Laden