×

Lezen: Romeinen 3:19-31 en 7:4-12

Al jarenlang werk ik voor u…
Lucas 15:29b

Voor de luisterende farizeeërs moet het weer schokkend zijn geweest. Zij voelen inmiddels wel aan wie Jezus met die oudste zoon bedoelt. Hun plichtsgetrouwe, wettische leven is geen garantie dat zij in het feest zullen delen. God is volgens Jezus’ prediking veel blijer met zondaars die zich bekeren en berouwvol tot Hem terugkeren. Niet alleen is hun wetsbetrachting niet voldoende, Jezus waarschuwt zelfs dat hun wetsopvatting hen buiten het feest dreigt te houden. Met al zijn gehoorzaamheid blijkt de oudste zoon minstens zo ver van het hart van de vader verwijderd te zijn als zijn broertje toen die nog volop in zonde leefde.

Al die jaren heeft hij zich ingespannen om iets te krijgen dat hij allang had en gemist waar het om zou moeten gaan

Wat zegt die vader ontzettend veel in weinig woorden! ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me.’ Al die jaren heeft hij zich ingespannen om iets te krijgen dat hij allang had – ‘alles wat van mij is, is van jou’ – en gemist waar het om zou moeten gaan: om de vader zelf. ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me.’ Is dat dan niet genoeg? Delen in de liefde en nabijheid van Vader? Waarom zoek je je geluk en vervulling in een wetsgetrouw leven? Waarom ontleen je dáár je eigenwaarde aan?

 

Er is niets mis met gehoorzaamheid, maar laat je niet drijven door angst voor straf of hoop op beloning.

Gehoorzaamheid – niets mis mee, integendeel. De wet is heilig, en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Maar laat je niet drijven door angst voor straf of hoop op beloning. Verhef je niet boven iemand die steken laat vallen. Wanhoop niet als je jezelf weer eens tegenvalt. Vertrouw op Hem die jou onvoorwaardelijk aanvaardt omwille van Jezus Christus.

Zingen: Psalm 19:3, 4

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Laad meer
Laden