×

Lezen: Romeinen 8:31-39

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Romeinen 8:1

De ervaring dat ze zo makkelijk in zonde vallen, kan gelovigen doen twijfelen of ze wel aanvaard zijn door God. Die twijfel kan een angstvallig en wettisch leven tot gevolg hebben. Een van de rijkste erfenissen van de zestiende-eeuwse Reformatie van de kerk is het verlossende antwoord dat op deze angst en twijfel in de Bijbel werd gevonden.

Twijfel kan een angstvallig en wettisch leven tot gevolg hebben

Neem bijvoorbeeld het antwoord dat de Heidelbergse Catechismus formuleert op vraag 60: Hoe ben je rechtvaardig voor God? ‘Alleen door waar geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem.

’Ongelooflijk diep en troostrijk voor iemand die ervaart dat hij of zij steeds weer struikelt over Gods goede geboden. Wie het van deze bevrijdende genadeboodschap moet hebben, en daardoor verlost is van angst en twijfel, heeft niets meer over om zich boven anderen te verheffen, om anderen te veroordelen. Die mort niet als Jezus zondaars ontvangt en met hen eet, maar weet zich één van hen.

Zingen: Psalm 19:5, 6

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Laad meer
Laden