9-10 oktober 2023: conferentie 'Het Evangelie in een seculiere tijd'

×

Lezen: Lucas 15:1-7

Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?
Lucas 15:4

Het is een oud en beproefd slaapmiddeltje: als je niet kunt slapen, moet je in gedachten schaapjes gaan tellen. Voor sommige mensen helpt het ook nog. Jezus draait het in Lucas 15 precies om: schaapjes tellen om wakker te blijven! Als we in de gemeente de schaapjes niet tellen, geen oog hebben voor ieder individueel gemeentelid, vallen we gemakkelijk in slaap met de gedachte dat ‘iedereen er wel zal zijn’, dat iedereen wel meeloopt met de kudde. Met een globale blik over zo’n honderd schapen mis je die ene immers niet zo gauw?

Jezus draait het in Lucas 15 precies om: schaapjes tellen om wakker te blijven!

Met kerkverlating en geloofsafval door jongeren, en ook ouderen, gaat regelmatig gepaard dat ze niet ‘geteld’ werden en daardoor in feite niet ‘meetelden’. Ze werden niet gemist en daardoor ook niet gezocht en gevonden. ‘Hé, nu je ’t zegt, die heb ik geloof ik al een hele poos niet in de kerk gezien…’ In de kerk van de goede herder mag het er zo niet aan toegaan. Jezus telt iedere dag zijn schapen en accepteert zelfs die ene procent kerkverlating niet.

Kun je soms niet in slaap komen? Ga eens schaapjes tellen…

Vraag: Hoe wordt er in jouw gemeente voor gezorgd dat er niet één jongere ongemerkt kan verdwalen?

Zingen: Liedboek 58

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Laad meer
Laden