×

Lezen: Galaten 3:25 – 4:7

U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.
Galaten 4:7

De ontaarde zoon had het mooi bedacht: als ik nu vraag mij niet als zoon maar als knecht te behandelen… Maar hij rekent buiten de onbaatzuchtige en bodemloze liefde van zijn vader. Die is zo overweldigend dat het ‘behandel mij als een van uw dagloners’ hem niet meer over de lippen komt. Zonder omwegen en voorwaarden herstelt zijn vader hem in zijn status als kind. Als symbool van eer wordt hem het mooiste gewaad aangetrokken. De ring aan zijn vinger geeft hem nota bene zijn bevoegdheden terug. Sandalen onderscheiden hem als zoon van de knechten, die blootsvoets door het leven gingen. Het gemeste kalf wordt geslacht en een groot feest begint. Wat een welkom!

Sandalen onderscheiden hem als zoon van de knechten, die blootsvoets door het leven gingen.

De jongste zoon had alles verspeeld en zijn deel van de erfenis verkwist, en nu krijgt hij zo’n onthaal. Geen knecht, maar kind! Dat kan echter alleen ten koste van het erfdeel van zijn oudste broer. Aan hem als enige overgebleven erfgenaam zou immers alles toevallen na de dood van zijn vader? De oudste broer in de gelijkenis reageert niet voor niets ontzettend kwaad. Hij vertegenwoordigt het knechttype, dat in termen van wet en verdiensten denkt en weigert als kind te leven. Jezus vertelt dit verhaal echter als de Zoon die God gezonden heeft ‘om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden’ (Gal. 4:5).

Ben jij knecht of kind?

Zingen: Liedboek 97:2 en 3

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Laad meer
Laden