×

Lezen: Lucas 15:14-20a

Toen kwam hij tot zichzelf…
Lucas 15:17a

De belastingdienst kent een ‘inkeerregeling’. Als je bepaalde inkomsten niet of onvolledig hebt aangegeven, heb je de mogelijkheid om je aangifte vrijwillig te verbeteren. Je voorkomt daarmee wél een boete of strafrechtelijke vervolging, maar moet uiteraard alle belasting mét rente alsnog betalen.

De jongste zoon had deze inkeerregeling kunnen bedenken. Juist als hij zijn laatste cent heeft uitgegeven, komt er een zware hongersnood. Hij moet op zoek naar werk om zelf z’n kostje bijeen te scharrelen. Als vreemdeling krijgt hij het meest verachtelijke werk dat er is: varkenshoeder. Letterlijk voor een hongerloontje moet het eens zo vermogende feestbeest ervaren dat zelfs een peulenschil hem nog niet wordt gegund. Werkelijk elke band met zijn vaders huis is verbroken: cultisch onrein is hij, verloren en vervreemd. Op dát moment denkt hij terug aan thuis. Niet eerder. Zijn zondebesef begint in zijn maag, niet in zijn hart.

Het zondebesef van de jongste zoon begint in zijn maag, niet in zijn hart.

Pas als hij noodgedwongen zijn oude leven als beter ervaart, komt het idee van een zondebelijdenis hem voor de geest. Niet het meest verheffende berouw dat je je kunt indenken, nietwaar?

De jongste zoon bedenkt zijn eigen inkeerregeling om uit de problemen te komen: als ik nu eens eerlijk mijn schuld beken en aanbied om knecht bij m’n vader te worden, wie weet. Hoe durft hij op zo veel clementie te rekenen? Hoe onacceptabel zijn zelfbedachte en zelfzuchtige inkeerregeling ook zal blijken te zijn, ze brengt hem op de enig juiste plek: aan het hart van zijn vader.

Hoe onacceptabel zijn zelfbedachte en zelfzuchtige inkeerregeling ook zal blijken te zijn, ze brengt hem op de enig juiste plek: aan het hart van zijn vader.

Zingen: Liedboek 468

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Meest gelezen

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Laad meer
Laden