God is nog genadig voor Europa

De opkomst van TGC in diverse Europese landen
Kees van Kralingen

The Gospel Coalition breidt zich snel uit naar andere delen van de wereld zoals in Latijns-Amerika, Azië en sinds kort is er ook een TGC Afrika. Maar ook in Europa breidt TGC zich uit. Het is bemoedigend om de aandacht te vestigen op deze ontwikkelingen. Ik noem er enkele:

In Duitsland is Evangelium-21 al een aantal jaren actief. Evangelium-21 is formeel geen tak van TGC, maar voelt zich hier sterk mee verwant. De conferenties in Hamburg trekken naast veel relatief jonge mensen uit Duitsland zelf ook al jaren een aantal mensen uit Nederland en andere, omringende landen.

In Frankrijk en het Franssprekende deel van Zwitserland is Evangile21 actief. Heel recent was er een conferentie met ca. 1000 jongeren waar het accent lag op prediking en lezingen.

In Polen is er ook al enkele jaren een groeiende activiteit verbonden met TGC en T4G (Together for the Gospel). Recent hielden zij een conferentie waar ca. 300 deelnemers in een intensief programma van 2 dagen getrakteerd werden op lezingen van Dr. Don Carson over het thema ‘Gods soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid.’

Daarnaast zijn er de laatste jaren bijeenkomsten gestart in Italië, Spanje en Portugal. Er is al langere tijd een Spaanstalige TGC-website (gestart vanuit Latijns-Amerika) en meer recent is daar een Italiaanse TGC-website bij gekomen. De Portugese groep is verbonden met de Braziliaanse uitgeverij Editora Fiel.

Een ander, heel recent en bijzonder initiatief is te vinden in de landen van de Balkan. Bijzonder nieuws was een bijeenkomst in Albanië van ca. 180 voorgangers en leiders uit landen zoals Albanië zelf plus Kosovo, Servië, Bosnië, Montenegro en Griekenland. Zij besloten verder te werken aan een gezamenlijke Gospel Coalition voor de regio om zo te benadrukken dat het evangelie verbindt (terwijl deze landen politiek vaak met elkaar overhoop liggen). Veel aanwezige, jonge voorgangers hadden een moslimachtergrond.

Voorgangers en leiders uit landen zoals Albanië, Kosovo, Servië, Bosnië, Montenegro en Griekenland besloten verder te werken aan een gezamenlijke Gospel Coalition voor de regio om zo te benadrukken dat het evangelie verbindt.

Op dit moment zijn er ook contacten met mensen in de Scandinavische landen waar ook belangstelling is voor het werk van The Gospel Coalition.

Sinds ongeveer een jaar is er een informele groep gevormd van mensen die bij deze activiteiten in de diverse landen betrokken zijn om te bezien of en hoe een Europese TGC kan bijdragen aan het doel waar TGC voor staat. Deze groep heeft regelmatig contact om nieuws over de ontwikkelingen te delen en voor gezamenlijk gebed. In februari is deze groep voor het eerst bij elkaar gekomen in Geneve (zie foto van de groep – op bescheiden schaal! – voor het monument ter herdenking van de Reformatie).

Deze ontwikkelingen geven om meer dan een reden te denken in verband met de geschiedenis van het evangelie in Europa. In het boek Handelingen en enkele brieven van Paulus (zie met name Rom. 15) lezen we meer over de verspreiding van het evangelie naar Europa dan naar Afrika of Azië. Europa heeft een rijke kerkgeschiedenis. Al vroeg verspreidde het evangelie zich tot in Ierland en Groot-Brittannië en vandaar weer terug naar het vaste land van Noordwest-Europa. We kennen de bloeitijd van de kerk in de tijd van de Reformatie en de eeuwen daarna. Vervolgens ontstond er in de 20e eeuw een proces van secularisatie dat zich ook in onze tijd nog voortzet. We kennen daar allemaal de effecten van. En dan zien we nu dit soort ontwikkelingen op plaatsen waar in sommige gevallen het evangelie wel heel schaars was geworden. Mijn conclusie is: God is nog genadig voor Europa ondanks het feit dat dit continent de rijke christelijke erfenis van het verleden snel aan het verkwanselen is!

Deel
Laad meer
Laden