×
Noot van de redactie: 

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Lezen: Romeinen 8:1-17
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen.
Romeinen 8:14 en 17a

De jongste zoon gebruikt de erfenis slechts om van zijn vader weg te komen en haar in zonde te verkwisten. De oudste leeft alsof hij door gehoorzaamheid de erfenis nog moet verdienen en verwijdert zich zo evenzeer van zijn vader. Beiden zijn slechts gericht op het volgen van hun eigen wil.

Hij geeft ons de Geest van Christus om ons te leiden

Romeinen 8 tekent scherp alles wat je als immoreel of moralistisch mens in de weg staat, alles wat God gedaan heeft om die beletselen weg te nemen en de enige weg om als zijn kind en erfgenaam te delen in zijn luister. Tegenover de wet van de zonde gaf Hij de wet van de Geest. Waar de zonde ons de erfenis ontzegde, stuurde God zijn Zoon als mens in dit zondige bestaan en rekende als onze plaatsvervanger af met de zonde. Waar onze natuur ons gericht doet zijn op onze eigen wil – dodelijke vijandschap tegen God en zijn wet – geeft God ons de Geest van Christus om ons te leiden.

Laat je niet langer leiden door je –immorele of moralistische – eigen wil. ‘Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven’ (Rom.8:13). Zoek Jezus op en luister naar Hem. Laat je leiden door zijn Geest, die je leert God als ‘Vader’ aan te roepen. Hij verwelkomt je als zijn erfgenaam en laat je in zijn luister delen!

Zingen: Liedboek 115:4

Laad meer
Laden