×

Lezen: 2 Timoteüs 2:22 – 3:5

Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte.
Lucas 15:13

De jongste zoon weet goed wat hij wil en gaat vastberaden en voortvarend te werk nu hij zijn erfdeel gekregen heeft. Vrijheid wilde hij, en genoeg geld om te doen waar hij zelf zin in had. Zó zou hij gelukkig worden. Hij had er goed over nagedacht, erover gedagdroomd en nu is het dan zover. Zonder omwegen koerst hij op zijn doel af. Gezien de houding van deze jongste zoon zou het mij niet verbazen als hij grinnikend bedenkt hoe simpel het bleek om die ouwe zover te krijgen. Om land maalt hij niet, om geld evenmin. Dat blijkt wel als hij binnen enkele dagen een koper voor zijn land gevonden heeft, flink afstand neemt tot zijn ouderlijk huis en zijn vermogen verkwist in een losbandig leven.

Gezien de houding van deze jongste zoon zou het mij niet verbazen als hij grinnikend bedenkt hoe simpel het bleek om die ouwe zover te krijgen.

Jezus tekent in enkele rake pennenstreken het leven van de tollenaars en zondaars die naar Hem toe zijn gekomen. Zouden ze meteen hebben begrepen dat Jezus met die vader op God doelde? In elk geval konden ze zich wel herkennen in de jongste zoon: geld was belangrijk, maar vooral vrijheid, doen waar je zin in hebt, kiezen voor jezelf, voor je eigen plezier. Genot tegenover gebod. Toch oefent Jezus een sterke aantrekkingskracht uit op deze zondaars. Zou het niet komen doordat Hij er blijk van geeft hen zó goed te kennen, maar hen toch niet te veroordelen? Zou het niet komen doordat Hij zo veel wegheeft van die vader?

De tollenaars en zondaars konden ze zich wel herkennen in de jongste zoon: geld was belangrijk, maar vooral vrijheid, doen waar je zin in hebt.

Zingen: Liedboek Psalm 1:3

 

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Laad meer
Laden