×

Eindtijdverwachting

De kerk leeft al twintig eeuwen lang in de verwachting van de wederkomst van Jezus Christus. Hoe goed zijn wij voorbereid op dit moment? Jezus heeft ons niet gevraagd om te gaan rekenen, maar Hij daagt ons wel uit om te zijn als de verstandige dienaar.

Eindtijdverwachting

De schoonheid van zijn hart (10)

Wat is de eerste eigenschap waar we aan denken bij Jezus? Schoonheid is vast niet het eerste wat in ons opkomt. Maar wanneer wij tot Christus komen, worden wij verrast door de schoonheid van zijn gastvrije hart.

De schoonheid van zijn hart

Wees een zegen!

Christenen voelen zich geroepen om anderen tot zegen te zijn. Maar wat is de Bijbelse grond hiervoor? De expliciete opdracht om een zegen te zijn gaat terug op Gods opdracht aan Abram. Precies die opdracht blijkt verbonden aan Gods belofte om via Abrams nageslacht alle volken te zegenen. En precies die belofte is volgens Petrus en Paulus vervuld in Christus. Wat betekent dat voor onze opdracht om een zegen te zijn?

U zult tot een zegen zijn

Meer bijdragen

Sorteren op:
Laad meer
Laden