×
De schoonheid van zijn hart

De schoonheid van zijn hart (10)

Wat is de eerste eigenschap waar we aan denken bij Jezus? Schoonheid is vast niet het eerste wat in ons opkomt. Maar wanneer wij tot Christus komen, worden wij verrast door de schoonheid van zijn gastvrije hart.

Prachtig verschil

Complementariteit—“een relatie of situatie waarbij twee of meer verschillende dingen elkaars kwaliteiten verbeteren of benadrukken”—staat geschreven in de schepping. Er is sprake van een klik, van een wederzijdse verbetering, een prachtig verschil, in het hart van wat God heeft gemaakt. joods-christelijke visie op seksuele complementariteit als zodanig reflecteert onze visie op kosmologische complementariteit—en uiteindelijk, ten diepste, het prachtige verschil tussen de Schepper en de schepping, God en Israël, Christus en de kerk, het Lam en de bruid.

Volkomen zalig maken (8)

Het hart van Christus is door de tijd heen een blijvende realiteit. Zijn hart klopte niet alleen voor zijn volk toen Hij op aarde was, dat doet het nog steeds nu Hij in de hemel is.

Volkomen zalig maken

Genade regeert (7)

Onderstaande tekst is vertaald met toestemming van Crossway. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere (Rom. 5:20 – 21). Het gewicht van de goddelijke toorn die hen die buiten Christus zijn te wachten staat, kunnen we nauwelijks bevatten. Al even onpeilbaar is de goddelijke zachtmoedigheid die nu al rust op hen die in Christus zijn....

Beslist niet uitwerpen (6)

Zondaars kunnen talloze redenen bedenken waarom Jezus hen zou uitwerpen. Misschien zijn het niet zozeer de zonden als wel het lijden dat sommigen van ons ertoe brengt de vasthoudendheid van het hart van Christus in twijfel te trekken. Maar Hij zegt dat degenen die bij Hem komen nooit worden uitgeworpen. Niet wat het leven ons brengt, maar aan wie we toebehoren bepaalt Christus’ hart van liefde voor ons.

Beslist niet uitwerpen

Meer bijdragen

Sorteren op:
Laad meer
Laden