De auteur

Donald S. Whitney is hoogleraar Bijbelse spiritualiteit en assistent-decaan aan het Southern Baptist Theological Seminary. Hij heeft 24 jaar gediend als pastor-voorganger. Hij is de auteur van zes boeken waaronder Spiritual Disciplines for the Christian Life. Hij is een veelgevraagd spreker op conferenties vooral over onderwerpen op het gebied van persoonlijke en kerkelijke spiritualiteit. Hij is actief op Twitter.

TGC Nederland – wie we zijn en waar we naar verlangen

TGC Nederland richt zich op de vernieuwende doorwerking van het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, Heer van hemel en aarde, in kerk en

De ‘blinde vlek’ van Tim Keller

Het evangelie en de contextualisatie daarvan vormen voor Tim

Hoe kunnen we een evangeliecentrische spiritualiteit in de praktijk brengen?

Wat is een evangelicentrische spiritualiteit en welke rol spelen

Waar gaat al dat ‘evangeliecentrisch’-gepraat nu over?

Evangeliecentrisch preken. Evangeliecentrisch opvoeden. Evangeliecentrisch discipelschap. De achterkant van

Kun je het evangelie in drie woorden uitleggen?

Zou je het evangelie kunnen uitleggen aan een niet-gelovige
Laad meer
Laden