De kracht van een evangeliecentrische bediening

Conferentie 24-25 september 2021

De vernieuwende doorwerking van het evangelie… Verlangen we daar niet allemaal naar? Maar hoe komt die tot stand? Hoe wordt onze bediening weer vervuld van de kracht van het evangelie? Daarvoor is een herontdekking van het evangelie nodig!

TGC Nederland & Vlaanderen richt zich op de vernieuwende doorwerking van het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, Heer van hemel en aarde, in kerk en maatschappij.

De eerste conferentie van TGC Nederland & Vlaanderen gaat over een aantal belangrijke en actuele vragen, zoals: Wat moeten we precies onder het evangelie verstaan? Hoe verhoudt het evangelie zich tot de culturele context waarin het wordt verkondigd? Wat betekent het om kerk te zijn na de corona-crisis? En wat zijn actuele mogelijkheden voor het Evangelie in de Europa?

Twee dagen bezinning op de kern van je geloof en bediening, met onderlinge ontmoeting, zingen en gebed.

Bekijk de flyer English flyer

Hoofdsprekers

Collin Hansen

Collin Hansen

Collin Hansen is vice-president voor inhoud en het hoofdredacteur van TGC USA. Hij is de auteur van een aantal boeken, waaronder Young, Restless, Reformed, A Journalist’s Journey with the New Calvinists, en A God-Sized Vision: Revival Stories That Stretch and Stir (samen met John Woodbridge). Hij behaalde zijn MDiv graad aan de Trinity Evangelical Divinity School en een bachelor in journalistiek en geschiedenis aan de Northwestern University. Hij redigeerde onder andere Our Secular Age: Ten Years of Reading and Applying Charles Taylor, en The New City Catechism Devotional. Hij en zijn vrouw zijn lid van de Redeemer Community Church in Birmingham, Alabama, USA, en hij is lid van de Raad van Advies van de Beeson Divinity School.

Tim Savage

Tim Savage

Tim Savage richt zich in zijn bediening vooral op het toerusten van voorgangers en gemeenten in Europa (o.a. op de Balkan). Hij is vanaf het begin lid van de ‘council’ van The Gospel Coalition en als zodanig een van de mede-oprichters. Hij is de auteur van verschillende boeken zoals Discovering the Good Life: The Surprising Riches Available in Christ. Tim en zijn vrouw Lesli hebben twee zoons en een schoondochter.

Marco de Wilde

Marco de Wilde

Marco de Wilde (1977) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en is predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds februari 2019 dient hij de hervormde gemeente van Sommelsdijk. Hij verdiept zich al jaren in de beweging van het nieuwe calvinisme. Marco de Wilde is bestuurslid van TGC Nederland & Vlaanderen.

Jacob Folkerts

Jacob Folkerts

Jacob Folkerts (1982) groeide op in Friesland. Met het verlangen predikant te worden studeerde hij theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Veenendaal en daarna aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij in 2011 afstudeerde. Na vijf jaar voorganger te zijn geweest van Baptistengemeente Texel, is hij sinds september 2016 voorganger van Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten. Jacob is getrouwd en vader van vier zoons. Hij is lid van de Raad van Advies en Aanbeveling van TGC Nederland & Vlaanderen.

Overzicht programma

Hoofdlezingen

1
Wat het Evangelie is en waarom het centraal moet staan
Tim Savage
2
Contextualisatie in de verkondiging van het Evangelie
Collin Hansen
3
Evangelie en hermeneutiek
Marco de Wilde
4
Het Evangelie en kerkzijn na de coronacrisis
Collin Hansen
5
Mogelijkheden voor het Evangelie in Europa
Tim Savage
6
Het Evangelie centraal voor ons hart
Jacob Folkerts

Deelsessies

Klik op de workshops voor meer informatie! Het is mogelijk dat later nog meer workshops worden toegevoegd.

Het Evangelie van Gods glorie

Als jij het woord Evangelie hoort, denk je dan aan Gods glorie? Als dat niet het geval is, dan weet je niet wat je mist … en is deze workshop voor jou. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag wat er met Gods ‘glorie’ bedoeld wordt, hoe bidders en profeten in de tijd van het Oude Testament hun glorie ‘belegden’ in God en wat dat met ze deed, en hoe mensen als de Evangelist Johannes en de apostel Paulus een woord dat in het Oude Testament exclusief gebruikt werd in het domein van JHWH, de God van Israël, gingen gebruiken voor Christus, die tegelijk Zoon van David en Zoon van God was.
Wolter Rose

De Centrum-Kerk visie op missionair kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie

In zijn Centrum-Kerk geeft Tim Keller zijn visie op de vraag hoe missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie eruit ziet. In deze workshop neemt William den Boer je mee naar de kern van dit boek, waarvan een videocursus wordt geproduceerd door Weetwatjegelooft.nl
William den Boer

Laat het Evangelie tot de verbeelding spreken!

Het gebruik van krachtige illustraties in prediking en onderwijs

“All your righteousness, would have no more influence to uphold you and keep you out of hell, than a spider's web would have to stop a falling rock”. Jonathan Edwards maakte gebruik van krachtige illustraties. Zo ook in dit citaat uit zijn beroemde preek ‘Sinners in the hands of an angry God’. Ook Jezus gebruikte op een uitmuntende manier beelden uit het dagelijks leven om lessen van het Koninkrijk dichtbij te brengen.
Als docent in het voortgezet onderwijs én als voorganger van De Pijler ben ik hier constant mee bezig. Om leerlingen te motiveren, bij de les te betrekken, moet ik hun leefwereld aanspreken om überhaupt verbinding te kunnen maken. Vanaf de kansel is het niet veel anders. Zijn we ons daar van bewust? Op welke manier kunnen we illustraties op gepaste wijze integreren in onze preken, zodat de boodschap dichtbij hoofd en hart van de hoorder komt? In deze workshop laat ik deelnemers aan de hand van een kijkwijzer reflecteren op een recente eigen preek.
Jerry Thuis

Christus centraal in lied en liturgie

Op welke manier kunnen we het Evangelie blijvend centraal stellen te midden van vele liederen en tradities in onze kerken? Wat gebeurt er momenteel op het terrein van lied en liturgie en wat is de uitdaging waar we voor staan?In deze interactieve workshop ga je met andere deelnemers in gesprek en ontvang je stof tot nadenken en tips om in de gemeente mee verder te kunnen. De workshop staat onder leiding van Wietse van der Hoek en Marcel Vroegop.
Wietse van der Hoek en Marcel Vroegop

Evangeliecentrisch pastoraat

De psychische en pastorale nood lijkt wel steeds groter te worden. Hoe gaan we daar mee om? Hoe kunnen we de Bijbel betrekken op ons dagelijks leven, onze worstelingen en onze moeite zonder een ‘goedkoop’ antwoord te geven? Hoe kunnen we de relevantie van Gods Woord in onze moeilijkheden zien en laten zien aan anderen? Over deze vragen willen we met elkaar nadenken en we zullen iets meer uitdiepen hoe de CCEF (Christian Counseling and Education Foundation) dit probeert uit te werken.
Ellen Oosterhuis

Verzoening door Christus en het evangelie

Wat is het evangelie? Hoe bewerkt Jezus Christus onze verzoening met God? Wat betekent dit voor mij en voor ons als christenen samen? Dit zijn en blijven vragen die in iedere tijd om Bijbels verantwoorde antwoorden vragen in de actuele situatie. In onze tijd is dit alles weer onderwerp van discussie waarbij met name kritische vragen worden gesteld over het begrip 'verzoening door voldoening.' In deze workshop wil ik daarom samen met de deelnemers ingaan op deze materie vanuit een evangeliecentrisch perspectief dat wil nagaan hoe de Bijbel op rijke, diepe en allesomvattende manier spreekt over onze verzoening met God.
Kees van Kralingen

De Piramide van Wijsheid

Met een vingertip hebben we toegang tot een eindeloze stroom verslavende informatie - sportuitslagen, het laatste nieuws, politieke opinies, streaming-tv, de laatste Instagram-posts en nog veel meer. Toegang tot informatie is nog nooit zo gemakkelijk geweest, maar het verwerven van wijsheid wordt steeds moeilijker. In deze workshop maak je kennis met De Piramide van Wijsheid. Deze wijsheidspiramide is een uitvinding van TGC-redacteur Brett McCracken en zou je kunnen beschouwen als het Amerikaanse equivalent van de Nederlandse Schijf van Vijf. Verlang jij naar een gezonde geestelijke conditie van jouw ziel? Naar meer balans en variatie in de voeding voor je geest? Naar een wijs gebruik van je ogen en je oren? Ook voor de plaatselijke gemeente waar jij deel van uitmaakt? Kom dan naar deze workshop. Maak kennis met De Piramide van Wijsheid en doe ideeën op om dit model te integreren in jouw eigen kerk. 
Jerry Thuis

Locatie

De conferentie wordt gehouden in Missiecentrum De Wegwijzer, Makassarweg 80 te Almere.

Klik hier voor een routebeschrijving.

 

Deze conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met

Registratie

Kosten deelname 2-daagse conferentie (incl. lunch, warme maaltijd en overige catering)

€ 99,00

standaard

€ 49,50

studenten en international

Mocht u beslist niet in de gelegenheid zijn om de hele conferentie bij te wonen, neemt u dan contact met ons op via [email protected].