×

Lezen: Lucas 18:9-27

Toen kwam hij tot zichzelf…
Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Lucas 15:17a en 20a

Bekering kent drie aspecten: inkeer, afkeer en wederkeer. Misschien heb jij het op catechisatie ook wel zo geleerd. Die drie aspecten kunnen perfect geïllustreerd worden met de bekering van de verloren zoon: als varkenshoeder keert de jongste zoon in tot zichzelf, keert hij zich af van zijn zondige leven, om ten slotte terug te keren naar de vader. Inderdaad: typisch een bekering.

Toch aarzel ik bij dit voorbeeld. Het schokkende aan Jezus’ derde verhaal is immers dat nota bene de oudste zoon, die zich altijd verre heeft gehouden van een leven in zonde en zonder moeite zijn verdiensten weet op te sommen, niet aan het feest deelneemt.

Jezus leert ons dat zonde niet gelijkstaat aan immoraliteit en losbandigheid. Zonde laat zich prima combineren met een moreel hoogstaand, keurig leven!

Jezus peilt zo veel dieper dan de buitenkant. Hij leert ons dat zonde niet gelijkstaat aan immoraliteit en losbandigheid. Zonde laat zich prima combineren met een moreel hoogstaand, keurig leven! De inkeer, afkeer en wederkeer van de oudste zoon zou er in de praktijk heel anders hebben uitgezien dan die van zijn jongere broer, maar was even hard nodig. Dé zonde die beide broers evenzeer in de greep had, betrof hun poging om eigen heer en meester te zijn, om zélf de weg naar het geluk te bepalen. Immoreel of deugdzaam, beiden zochten hun geluk buiten de liefde van de vader om.

Herken jij de kernzonde van beide broers bij jezelf? Dat is inkeer. Volg jij Jezus in radicale zelfverloochening? Dat is afkeer. Zó kom je thuis bij de Vader. Dat is wederkeer.

Volg jij Jezus in radicale zelfverloochening?

Zingen: Gezang 157

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Laad meer
Laden