×

Lezen: Matteüs 5:17-20
Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
Matteüs 5:20

Wat is zonde? Wat is gerechtigheid? Jezus draait het gebruikelijke beeld om. In al zijn ‘rechtvaardigheid’ is de oudste zoon geestelijk verder van huis dan zijn broer. Voor nette kerkmensen kan dat moeilijk te verkroppen zijn: maakt het dan echt geen verschil hoe je leeft? Ondubbelzinnig ‘nee’ kun je daar niet op antwoorden, want dan geef je het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag. Jezus wil nu juist laten zien dat God veel dieper kijkt dan de buitenkant. Net zoals Hij in de Bergrede benadrukte, gaat het in zijn koninkrijk om het hart, om de liefde, om de relatie. Zichtbare gerechtigheid is pas waardevol –maar dan ook echt heel kostbaar! – als ze de vrucht is van de verbondenheid met Christus door het geloof. Zonder die bron is het letterlijk godloze gerechtigheid.

Maakt het dan echt geen verschil hoe je leeft?

Of je geluk en verlossing nu zoekt door zo’n buitenkantgerechtigheid of door het volgen van je eigen verlangens, het is allebei zonde. Maar het kan toch niet waar zijn dat mijn inzet geen verschil maakt? Nou, het maakt wél verschil: jongste zonen trekken op Jezus aan om naar Hem te luisteren, oudste zonen zien het afkeurend aan en keren zich teleurgesteld, boos en zelfgenoegzaam van Hem af.

De enige gerechtigheid die groter is dan die van jongste én van oudste zonen, is die van Jezus Christus zelf. Alléén verkrijgbaar in ruil voor jouw eigen (on)gerechtigheid.

Zingen: Liedboek 43:1, 2, 3

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Laad meer
Laden