×

Lezen: Lucas 19:1-10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Lucas 19:10

Dat God geen rechtvaardigen maar goddelozen rechtvaardigt, krijgt in Lucas 15 in de woorden en daden van Jezus concreet gestalte. Die totale omkering van gangbare menselijke principes blijft altijd weer aantrekken en afstoten. Aantrekken als je tot de ontdekking komt dat je als mens in jezelf een onverbeterlijke, goddeloze zondaar bent, geheel afhankelijk van deze zondaarsliefde van God. Afstoten zolang je geen redding nodig hebt, hetzij omdat je het zonder God prima naar je zin hebt, hetzij omdat je meent zelf ook wel een heel eindje te komen. In theorie kunnen we de rechtvaardiging van de goddeloze helemaal onderschrijven.We kunnen zelfs ervaren hebben er helemaal van afhankelijk te zijn. Maar de praktische toepassing ervan in ons leven, denken en handelen als christen en als gemeente, blijft uiterst weerbarstig.

De rechtvaardiging van de goddelozen krijgt in de woorden en daden van Jezus concreet gestalte

Want wat zou jouw eerste gedachte zijn als de gemeente waar jij lid van bent te maken krijgt met grote toeloop van hoeren, moordenaars, overspelplegers, fraudeurs, kortom: van immorele zondaars? Wil jij ermee aan één tafel zitten? Hoe reageer jij als–zoals in Jezus’verhaal–een losbandige hoerenloper wordt gered, terwijl een onberispelijke man verloren dreigt te gaan?

En het gaat nog veel verder, veel dieper. Je zult maar moeten accepteren dat jij in Gods ogen tot diezelfde categorie goddeloze zondaars behoort die Hij zoekt, dat ook jij alleen gered kunt worden als je je één weet met wat verloren is.

Zingen: Liedboek 50:3

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Laad meer
Laden