Vier herkenningsmelodieën

Het Evangelie van Gods glorie - Dag 6
Lightstock

De HEER staat hoog boven alle volken
zelfs boven de hemel staat zijn glorie.
Wie is als de Heer, onze God?
Hij troont in de hemel daar boven,
Hij zorgt voor de aarde beneden.
Wie is als Hij in hemel en op aarde?
(Ps. 113:4-6, WV)

De komende twee weken gaan we oefenen met het luisteren naar het verhaal van Gods glorie. Het is de bedoeling dat je leert signalen op te vangen zodat je in het vervolg — ook als je dit dagboek uit hebt — als lezer van de Bijbel met een bepaalde regelmaat de ervaring hebt: aha, nu moet ik opletten, hier gaat het over Gods glorie. Mensen die in de Bijbel spreken over Gods glorie doen dat op verschillende manieren. Ik denk dat ze dat een beetje van God zelf hebben afgekeken. Vandaag zetten we die verschillende manieren eerst maar eens op een rijtje.

Spreek-wijzen

In het bijbelboek Psalmen is een gedicht te vinden waarin die verschillende manieren waarop in de Bijbel over Gods glorie wordt gesproken terug te vinden zijn in een kort tekstgedeelte van zes regels. Je hebt die zes regels net, aan het begin van deze Dag, gelezen. De manieren waarop over Gods glorie gesproken wordt kun je terugbrengen tot vier spreek-wijzen. Je mag ‘wijzen’, het tweede deel van het woord spreek-wijzen, in dit geval ook horen in de zin van ‘melodieën’. Misschien heb je wel eens een engelstalige christelijke liedbundel in handen gehad. Daar zie je dat de melodie of wijs (tune) van een lied een naam heeft.

Het verhaal van Gods glorie heeft maar liefst vier herkenningsmelodieën.

Bij dat gebruik sluit ik me bij aan door een naam te geven aan elk van de vier manieren of ‘wijzen’ waarop in Psalm 113 — en in de rest van de Bijbel — over Gods glorie wordt gesproken: achtereenvolgens de wijzen ‘Woordenschat’, ‘Superlatief’, ‘Ongeëvenaard’, en ‘Tegelijk’.

1. De Wijs ‘Woordenschat’

hoor je in het woord glorie in
‘zelfs boven de hemel staat zijn glorie’

2. De Wijs ‘Superlatief’

hoor je in de overtreffende trap — ik zal het later uitleggen … — in
‘hoog boven alle volken zelfs boven de hemel’

3. De Wijs ‘Ongeëvenaard’

hoor je in twee vragen die allebei het antwoord Niemand verwachten:
‘Wie is als de Heer, onze God?
[…]
Wie is als Hij in hemel en op aarde?’

4. De Wijs ‘Tegelijk’

hoor je in de combinatie van — in dit geval — ‘de hemel’ en ‘de aarde’ in:
‘Hij troont in de hemel daar boven,
Hij zorgt voor de aarde beneden’

Op dit moment denk je misschien: hoe bedoel je? Een begrijpelijke vraag. Binnen de anderhalve bladzijde van een Dag gaat het me niet lukken dat allemaal even uit te leggen. Voor elke wijs heb ik minstens een paar Dagen nodig. Blijf lezen. Als je de namen van de vier ‘wijzen’ onthoudt, heb je in ieder geval een belangrijke kern van dit Dagboek te pakken: Gods glorie op de wijs ‘Woordenschat’, de wijs ‘Superlatief’, de wijs ‘Ongeëvenaard’, en de wijs ‘Tegelijk’. Het verhaal van Gods glorie heeft maar liefst vier herkenningsmelodieën.

Noot van de redactie: 

De teksten in deze serie vormen een vingeroefening voor een dagboek dat later gepubliceerd zal worden (voorlopige titel: Onvergelijkelijke grootheid. Het Evangelie van Gods glorie, Uitgeverij Van Wijnen). Het voornemen is elke dinsdag- en vrijdagavond een nieuwe tekst online te zetten: een routebeschrijving halverwege de week, en dan nog een tegen het einde van de week.

Klik hier voor alle delen uit deze serie.

Deel
Laad meer
Laden