×

Lezen: Galaten 5:13-26

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; (…) laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen.
Galaten 5:1, 13a

Evenals Jezus in de gelijkenis van de verloren zoon wijst Paulus een weg tussen twee valkuilen van enerzijds het slavenjuk van het wetticisme en anderzijds het slavenjuk van de losbandigheid. De drieslag ‘ellende, verlossing en dankbaarheid’ die de Heidelbergse Catechismus kenmerkt, tekent het hele leven van een christen. Hoe hardnekkig is de zonde als je bedenkt dat juist het leven in dankbaarheid zovelen confronteert met hun hang naar een leven als oudste dan wel als jongste zoon. Wellicht nog meer christenen ervaren hun leven als een zwalken tussen nu eens moralisme en dan weer losbandigheid.

Veel christenen ervaren hun leven als een zwalken tussen nu eens moralisme en dan weer losbandigheid.

‘Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld’ (Gal. 5:4). Wie voelt zich nu niet op z’n vingers getikt? We zijn geroepen om vrij te zijn! Maar ‘misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen; wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God’ (Gal. 5:13b, 21). Wie voelt zich nu niet aangesproken? Laat je als kind van de Vader, bevrijd door de Zoon, leiden door de Geest. Dán ‘bent u niet gericht op uw eigen begeerten’, dán ‘bent u niet onderworpen aan de wet’ (Gal. 5:16, 18).

Zingen: Liedboek 48:9, 10

Noot van de redactie: 

Ga naar het overzicht van alle artikelen in de serie 30 x Lucas 15.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Bijbels Dagboek 2015 (De Vuurbaak 2014).

Laad meer
Laden